artikel

Wat vinden managers van social business?

Leiderschap

Hoe maken bedrijven gebruik van sociale media? En hoe belangrijk worden sociale tools in de toekomst? Sociale media hebben wereldwijd een enorme impact op mensen en zelfs hele samenlevingen. Wordt de impact ervan op het bedrijfsleven even ingrijpend? Deloitte en MIT Sloan Management Review hebben onder managers (van laag tot hoog) uit 115 landen onderzocht hoe zij aankijken tegen social business, dat wil zeggen businessactiviteiten op basis van sociale media, sociale software en sociale netwerken.

Wat vinden managers van social business?

Slechts 18% van de 3478 respondenten geeft aan dat social software momenteel belangrijk is voor hun onderneming; tegelijkertijd geeft 63% aan dat het over drie jaar wél belangrijk zal zijn. Social-businesstools worden vooral als waardevol gezien door zeer grote ondernemingen (100.000+ werknemers) en juist kleinere ondernemingen (tot 1000 werknemers). Volgens 21% van de respondenten uit deze categorieën is social business belangrijk voor hun bedrijf. Middelgrote ondernemingen zien de toegevoegde waarde ervan minder vaak in (12-14%). Eén verklaring is dat kleinere ondernemingen vaker van social business houden, omdat traditionele mediacampagnes te duur voor ze zijn, en dat heel grote ondernemingen heel grote budgetten hebben om te experimenteren met nieuwe, trendy technologieën. Ceo's, RvC-voorzitters, managing directorsen CM(arketing)O's vinden social software vaker belangrijk dan cio's. Eén reden is misschien dat ‘social' een zeer ongecontroleerde IT-omgeving is en daarmee voor cio's een nachtmerrie qua databeveiliging. Wat niet wegneemt dat 70% van de ceo's én cio's denkt dat social business over drie jaar belangrijk is voor hun onderneming.

Succesfactoren
De grootste waarde van social business ligt volgens de respondenten en geïnterviewden op vier vlakken: de klantenrelaties managen en verbeteren, innovatie (nieuwe ideeën aanboren, producten en diensten verfijnen), operations (betere kennis- en informatiestromen binnen de organisatie) en leiderschap (beter strategisch inzicht, betere strategische uitvoering).
Als de twee belangrijkste succesfactoren voor waardetoevoegend gebruik van social business worden gezien visie en ondersteuning vanuit het management en een open, op kennisdeling gerichte organisatiecultuur. Enkele andere succesfactoren zijn: sociale tools die makkelijk in het gebruik zijn, de juiste (socialgebruik bevorderende) incentivesystemen, helderheid over welke problemen het social-businessinitiatief moet oplossen, en duidelijkheid over hoe er (zowel intern als extern) met sociale tools wordt gecommuniceerd.

Bron: MIT Sloan Management Review, zomer 2012

Tip
– Workshop iPower. In één dag daverende i-generatie workshops.

Reageer op dit artikel