artikel

Nieuwe theorie: Emotie is invloed

Leiderschap

Tijdens zijn oratie presenteert Gerben van Kleef een nieuwe theorie die beschrijft hoe mensen elkaar beïnvloeden met hun emoties: Emotion as Social Information (EASI) theory.

Nieuwe theorie: Emotie is invloed

Van Kleef stelt in zijn theorie dat onze emotionele uitingen invloed kunnen hebben op anderen door emoties in hen op te wekken en/of door informatie te verschaffen over de situatie. Hij illustreert de theorie aan de hand van recent en nog lopend onderzoek. Van Kleef laat onder meer zien hoe emoties van invloed zijn op leiderschap, leerprestaties, attitudeverandering, groepsbesluitvorming en hulpvaardig gedrag. Deze inzichten wijzen op het belang van emoties in de sociale omgang. Emotie is de enige echte wereldtaal – een universele bron van invloed, aldus Van Kleef.

Emoties zijn een voorname bron van invloed in het sociale verkeer. Door middel van onze emoties beïnvloeden we anderen in onze omgeving, bewust of onbewust, in ons privéleven en op het werk.

Onderzoek naar de invloed van emoties op menselijk gedrag heeft zich traditiegetrouw hoofdzakelijk gericht op de vraag hoe mensen worden beïnvloed door hun eigen emoties. Een vraag die aanzienlijk minder aandacht heeft gekregen, is hoe mensen worden beïnvloed door de emoties van anderen.

Prof. dr. G.A. van Kleef, bijzonder hoogleraar Sociaal- en organisatiepsychologische aspecten van prosociaal gedrag, hield zijn oratie op 16 november 2012.

Reageer op dit artikel