artikel

Big data: De managementrevolutie

Leiderschap

Het exploiteren van enorme nieuwe informatiestromen kan de performance van je bedrijf ingrijpend verbeteren. Maar eerst zul je je besluitvormingscultuur moeten veranderen.

Big data: De managementrevolutie

‘Je kunt niet managen wat je niet meet.' Er schuilt veel wijsheid in deze bewering, toegeschreven aan zowel W. Edwards Deming als Peter Drucker, die verklaart waarom de recente explosie van digitale data zo belangrijk is. Simpel gezegd: dankzij big data kunnen managers veel meer meten, en dus weten, over hun business – en die informatie kunnen ze vertalen naar betere besluitvorming en performance.
Neem retail. Boekverkopers in fysieke winkels konden traceren welke boeken verkochten en welke niet. Als ze een loyaltyprogramma hadden, waren sommige verkopen te relateren aan individuele klanten. Dat was het wel zo'n beetje. Toen het online shoppen doorbrak, groeide het inzicht in klanten enorm. Online retailers konden niet alleen achterhalen wat klanten kochten maar ook waar ze verder nog naar keken: hoe ze door de site navigeerden, in hoeverre ze werden beïnvloed door acties, reviews en de pagina-lay-out en wat overeenkomsten waren tussen individuen en tussen groepen.
Al snel kwamen er algoritmen die voorspelden welke boeken individuele klanten graag zouden lezen – algoritmen die steeds beter werden na elke keer dat klanten aanbevelingen opvolgden of juist negeerden. Traditionele retailers hadden eenvoudigweg geen toegang tot dit soort informatie, laat staan dat ze er adequaat op konden reageren.

Preciezer managen
De bekendheid van het Amazon-verhaal verhult bijna de kracht ervan. We verwachten van bedrijven die digitaal geboren werden dingen waarvan executives een generatie geleden alleen maar konden dromen. Maar het gebruik van big data heeft de potentie om ook traditionele bedrijven te hervormen: het zou ze zelfs nog grotere kansen op concurrentievoordeel kunnen bieden (online bedrijven wisten altijd al dat ze concurreerden op hoe goed ze waren in het doorgronden van hun data).
Zoals de auteurs verderop in hun artikel in Management Executive nog gedetailleerd zullen betogen, is de big data van deze revolutie vele malen krachtiger dan de analytics die in het verleden werden gebruikt. We kunnen preciezer meten, en daardoor ook managen, dan ooit tevoren. We kunnen betere voorspellingen doen en slimmere beslissingen nemen. We kunnen effectievere interventies inzetten, en dat op terreinen die voorheen eerder werden gedomineerd door buikgevoel en intuïtie dan harde feiten.

Slimme leiders
Naarmate de tools en het gedachtegoed van big data zich verder verspreiden, zullen ze ingeburgerde ideeën over de waarde van ervaring, de aard van expertise en de managementpraktijk veranderen.
Slimme leiders in allerlei sectoren zullen doorzien wat het gebruik van big data inhoudt: een managementrevolutie. Maar zoals bij elke grote verandering in het bedrijfsleven kan het een enorme uitdaging zijn om een door big data gestuurde onderneming te worden en kan het hands-on (of soms hands-off ) leiderschap vergen. Dat neemt niet weg dat executives zich nu met deze transitie zullen moeten bezighouden.

Voor het hele artikel: klik hieronder.

Reageer op dit artikel