artikel

Vensters op organisaties

Leiderschap

Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen wordt de gangbare visie op organisatieontwikkeling nog altijd bepaald door het oude adagium van efficiency, winstgedrevenheid en top-downleiderschap. Adriaan Bekman, auteur van Vensters op organisaties, laat zien dat het ook anders kan en verlegt de focus naar horizontaal leiderschap. Deze organisatievorm bestaat uit betrokken mensen die vanuit inzicht verantwoordelijkheid nemen voor de […]

Vensters op organisaties

Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen wordt de gangbare visie op organisatieontwikkeling nog altijd bepaald door het oude adagium van efficiency, winstgedrevenheid en top-downleiderschap. Adriaan Bekman, auteur van Vensters op organisaties, laat zien dat het ook anders kan en verlegt de focus naar horizontaal leiderschap. Deze organisatievorm bestaat uit betrokken mensen die vanuit inzicht verantwoordelijkheid nemen voor de volgende stap van hun organisatie en zo ook zichzelf verder ontwikkelen.

Leiderschap en gemeenschap
Bekman: 'Organisatieontwikkeling is een wetenschap en een kunst, maar meer nog een creatief en praktisch handelen bij vraagstukken waar niet direct een oplossing voor is. In dat licht zijn leiderschap en gemeenschap twee begrippen die hier relevant zijn. Leiderschap, omdat er vaak onbekende wegen begaan, hindernissen overwonnen moeten worden en er ook persoonlijke verantwoordelijkheid genomen moet worden voor de te nemen stappen en de effecten daarvan. Gemeenschap, omdat de mensen in de organisatie allereerst in de organisatieontwikkeling een centrale rol spelen, daarin met elkaar samenwerken en zij zich verbinden met het vraagstuk en het proces dat de organisatie en henzelf een stap verder brengt. Bij het sturen van organisatieontwikkeling, het ontwerpen en regie voeren daarbij, is het handig en prettig vensters bij de hand te hebben die, op de grondslag van een navolgbare methodologie, de gedachten richting en vorm kunnen geven.

Zestig vensters
Het boek belicht zestig vensters, die allemaal hun betekenis en werking in de praktijk hebben bewezen. De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde:
– Introductie van de kerngedachte
– Model
– Karakteristieken
– De zin van het model
– Toepassing
– Voorbeeld
– Reflectie.

Deze vensters vormen een bril waarmee u de praktijk van het werkleven op een nieuwe manier kunt bekijken en te onderzoeken. Ze helpen u uw organisatieontwikkeling niet alleen te begrijpen, maar uiteindelijk ook vorm te geven.

Over de auteur
Adriaan Bekman werkt in verschillende landen als leidinggevende en adviseur. In 2004 richtte hij het Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling (IMO) op, waar hij als Stenden-lector vragen rond leiderschap, zingeving en gemeenschapsvorming onderzoekt.

Meer over het boek Vensters op organisaties.

Reageer op dit artikel