artikel

Werkt management?

Leiderschap

Er zijn drie essentiële managementpraktijken die organisatie productiever, effectiever en winstgevender maken. Helaas worden veel organisaties slecht gemanaged.

Werkt management?

Een simpele maar goede vraag: zijn bedrijven en instellingen succesvoller als ze goede managementpraktijken hebben? Het voor de hand liggende antwoord is misschien ja, maar Nicholas Bloom (Stanford), Raffaela Sadun (Harvard) en John Van Reenen (London School of Economics) vonden het nodig om te onderzoeken of het ook echt zo is. Sinds 2004 zijn onder hun leiding zo'n 8000 bedrijven uit 20 (westerse én opkomende) landen onderzocht. Daarbij is gekeken in hoeverre organisaties drie praktijken uitoefenen die breed worden beschouwd als de essentiële elementen van goed management:

  • Targets: ondersteunt de organisatie langetermijndoelen met pittige maar haalbare performancebenchmarks voor de korte termijn?
  • Incentives: beloont de organisatie goede presteerders met promoties en bonussen terwijl ‘onderpresteerders' (her)training krijgen of worden verwijderd?
  • Monitoring: verzamelt en analyseert de organisatie op rigoureuze wijze performancedata om verbeteringsmogelijkheden te identificeren?

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek zijn drie dingen naar voren gekomen. Ten eerste: veel organisaties – wereldwijd – worden erg slecht gemanaged. Goed gerunde bedrijven stellen hoge doelen qua productiviteit en andere parameters, baseren beloningen en promoties op het halen van die doelen en meten de (tussentijdse) resultaten continu. Veel firma's doen echter geen van deze dingen. Ten tweede: de essentiële elementen van goed management zijn rechtstreeks gerelateerd aan superieure prestaties. Een stijging van één punt op een vijfpunts managementscoreschaal leidt gemiddeld tot 23% stijging van de productiviteit, 14% stijging van de beurswaarde en 1,4% omzetgroei. Met andere woorden: goed management maakt organisaties inderdaad beter. En ten derde: management is ook een (mede)bepalende factor in de economische performance van landen. Zo kan de productiviteitskloof van 30% tussen de VS en Europa voor bijna een kwart worden toegeschreven aan verschillen in management.

Onderwijs en zorg
De onderzoekers hebben ook gekeken of goede managementpraktijken een verschil maken in de wereld van het onderwijs en de zorg. Daartoe zijn 1000 scholen en 1300 ziekenhuizen in onder meer de VS, Duitsland, Frankrijk, India en Groot-Brittannië onderzocht. De conclusie zal niet verbazen: ook in dit soort instellingen kan effectief management de performance verbeteren. Zo leidt een verhoging van de managementscore met één punt op scholen gemiddeld tot 10% stijging van de prestaties van leerlingen en studenten en in ziekenhuizen tot 0,5% minder sterfte van mensen die zijn opgenomen vanwege een hartaanval. Opleidingsinstellingen en ziekenhuizen blijken gemiddeld nog slechter te worden gemanaged dan bedrijven. Een opvallend punt is dat de publieke sector er buitengewoon slecht in is om slecht presterende werknemers (bijvoorbeeld leraren) aan te pakken. Dat komt ook doordat werknemers in publieke sectoren een sterke bescherming genieten. Vaak met dramatische gevolgen: slechte leraren blijven gewoon lesgeven, slechte medici blijven gewoon patiënten behandelen.

Rigoureuze evaluatie
Bijna 80% van de onderzochte organisaties vond van zichzelf dat ze ‘bovengemiddeld' goed worden gemanaged terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Daarom is het van groot belang dat organisaties hun eigen praktijken rigoureus evalueren en zichzelf met die van anderen vergelijken. Managers kunnen zichzelf snel en makkelijk benchmarken (op land en bedrijfstak) met het management scoring grid op worldmanagementsurvey.org.

Bron: Nicolas Bloom e.a. in: Harvard Business Review, november 2012.

Boekentips
Meesterlijk organiseren. Handreikingen voor ondernemende managers
Business Model Generatie.

Reageer op dit artikel