artikel

Goede leiders kunnen loslaten

Leiderschap

Goed leiderschap gaat gepaard met een van de minst begrepen aspecten daarvan: surrender, ofwel overgave. Overgave wordt gezien als een zwakke eigenschap, maar betekent juist het omgekeerde. Uiteraard gaat het hier niet om zich gewonnen geven, maar om zaken aan anderen overlaten.

Managers functioneren het beste als zij begrijpen dat invloed belangrijker is dan controle. Het doel van leiderschap is niet zelf centraal te staan, maar het potentieel van anderen tot ontwikkeling te laten komen. Overgave is dus niet mogelijk voor control freaks. Controle belemmert initiatieven en frustreert talenten. Controle wijst op een gebrek aan vertrouwen en gaat vaak gepaard met stress, onderlinge vijandschap en falend micro-management.
Door overgave kunnen losse samenwerkingsverbanden ontstaan en worden hiërarchische structuren vermeden. Informatie wordt makkelijker verspreid en gedeeld. Leiders die inzicht hebben in overgave denken in termen van samenwerking, ecosysteem en cultuur, niet in rigide positiebepaling. Controlerende leiders versterken slechts hun eigen macht, terwijl leiders die in staat zijn dingen los te laten gedeelde autoriteit kweken.

Bron: ProfNews, gebaseerd op Forbes, 26 december 2012.

Boekentips
Leiderschap in organisaties. Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen
Spiritueel leiderschap.

Reageer op dit artikel