artikel

5 adviezen voor genieten – Ook voor op het werk

Leiderschap

William Edwards Deming (1900 -1993) is een van de pioniers van 'Total Quality Management'. Hij meende dat elke werknemer zou moeten kunnen genieten van het dagelijkse werk en dat dat plezier zou bijdragen aan kwaliteit en de 'High Performance Organization'.

Empirisch onderzoek over geluk heeft Demings opvatting bevestigd en laat ook zien dat er 5 sleutelfactoren zijn die leiden naar een gelukkig leven. Factoren die ook implicaties hebben voor het creëren van fijne en productieve werkplekken.

1. Sterke sociale banden
Gelukstudies tonen aan dat in sterke sociale netwerken veel gevoelens van plezier of geluk ervaren worden. Voor het leven op de werkvloer betekent deze onderzoeksbevinding dat arbeidstevredenheid het resultaat kan zijn van het werken in teams. Bijna alle innovaties zijn het resultaat van teamwerk, het in vertrouwen werken aan een gezamenlijk doel. 

2. We putten plezier uit (werken aan) onze sterke punten
Een positieve werkplek bestaat uit mensen met verschillende sterke punten en is als een orkest bestaande uit individuele competenties en vaardigheden die met elkaar in harmonie zijn. Leren, vooral in het kader van het verder werken aan je sterke punten (je aanleg), brengt veel plezier.

3. Geld maakt gelukkig … tot op zekere hoogte
Als het levensgevoel van mensen in arme landen vergeleken wordt met hoe mensen in rijke landen het leven ervaren, dan blijkt een sterke correlatie tussen rijkdom en geluk. De minst gelukkige landen zijn ook de armste. Echter, óók blijkt dat indien een zeker niveau van welstand is bereikt dit minder belangrijk wordt. Toch kunnen beloningen (of iets wat in het vooruitzicht wordt gesteld) een sterk motiverend effect hebben op huidige prestaties. ('Eerst je eten opeten, dan krijg je je toetje!')

4. In de geest van dienstbaarheid je werk doen, maakt gelukkig
Zowel psychologisch onderzoek als biologisch onderzoek onder diersoorten levert sterke aanwijzingen op dat altruïsme verankerd is in de genen en dat dit dus dient om de overlevingskansen van de soort te vergroten. We kunnen ook zeggen dat wat je doet voor de ander – anderen dienen – uiteindelijk ook in je eigen belang is, een investering die zich uitbetaalt in geluk. Vertaald naar de werkvloer: organisaties hebben de verantwoordelijkheid een gevoel van betekenisgeving (je in dienst stellen van het grotere geheel) te creëren.

5. Zowel optimisme als creatieve ontevredenheid werken prestatieverhogend
Een cultuur van optimisme, een geloof in een positieve toekomst, heeft een weldadige uitwerking op organisatieprestaties. Maar ook ontevredenheid of deprivatie kan stimuleren. Creatieve ontevredenheid is de kloof die gaapt tussen wie ik nu ben en wie ik zou kunnen zijn, een spanning die mij aanzet tot aktie. Een kerncompetentie van leiderschap is dus in de organisatie een klimaat kunnen scheppen van zowel optimisme en hoop als creatieve ontevredenheid.

Bron: industryweek.com

Tips
– eendaagse cursus: Business Model For You 2 – Ontdek nieuwe kansen voor uw organisatie en voor uzelf (16 mei 2013)
-boek: Business Model You. Een methode om je carrière opnieuw uit te vinden: op één A4'tje.

Reageer op dit artikel