artikel

5 manieren voor non-profits om prestatiemeting te verbeteren

Leiderschap

Non-profitorganisaties slagen er steeds meer in hun prestatiemeting te verbeteren. Toch is er nog veel te doen.

De afgelopen tien jaar overziend, kunnen we stellen dat de evalueringsgrondslag om de sociale impact van non-profitorganisaties te meten zich heeft verbreed. De overheadkosten zijn niet langer de enige maatstaf voor efficiency. Balanced Scorecards winnen aan populariteit. En ideologische debatten (rond bijvoorbeeld non-profitorganisaties in de ontwikkelingshulp) raken verstomd en maken plaats voor aandacht voor wat daadwerkelijk is bereikt.
Ondanks deze vooruitgang, is het gewenst dat non-profitorganisaties op de volgende vijf gebieden de prestatiemeting verder verbeteren.

1. Meer langetermijndenken
Kortetermijnresultaten zijn relatief eenvoudig te kwantificeren, wat dan ook veelvuldig gedaan wordt. Non-profits zouden zich meer moeten afvragen in welke mate hun programma's ook op de lange termijn voor mensen betere situaties scheppen. Dan komt mogelijk meer ruimte voor holistischer interventies, gericht op een meeromvattend veld van oorzakelijke variabelen.

2. Meer focus op maatschappelijke verantwoording
Uit onderzoek is gebleken dat slechts 40% van de non-profitorganisaties de impact van hun activiteiten evalueert. Minder dan 20% maakt gebruik van externe auditoren. Er zijn weinig prestatie-beoordelingsstudies beschikbaar. Verantwoording afleggen moet dus hoger op de prioriteitenagenda komen, zeker bij instellingen die sterk groeien.
 
3. Meer aandacht voor organisatorische en omgevingsvariabelen
Ook gering in aantal zijn de evaluatiestudies die aandacht geven aan de volle breedte van oorzakelijke factoren die van invloed zijn op organisatorische prestaties. Met name is meer aandacht gewenst voor factoren als cultuur en leiderschap en contextuele factoren als de invloed van wetgeving. 

4. Een grotere rol voor cliënten
De besluitvorming rond strategie, doelen en middelen is gebaat bij een zo breed mogelijke input. De inbreng van cliënten wordt echter nog niet volledig erkend.

5. Naast financiële audits ook prestatie-audits noodzakelijk
Nog te weinig non-profitorganisaties laten zich door een externe partij beoordelen over effectiviteit, efficiency en prestaties.

Bron: ssireview.org, de website van Stanford Social Innovation Review.

Boekentips
Balanced Scorecard & INK-managementmodel
Auditen met zorg
Audits van de Toekomst.

Reageer op dit artikel