artikel

Managers moeten specifieke kennis beter verdelen

Leiderschap

Het delen en verspreiden van bedrijfskritische expertise is lastig doordat het veelal impliciete kennis van een professional betreft, de zogeheten 'deep smarts'.

Managers moeten specifieke kennis beter verdelen

De Harvard Business School, de Leonard-Barton Group en de Boston University School of Management deden onderzoek naar de kennispraktijk van een honderdtal bedrijven, waaronder de NASA, US Forest Service en SAP.

Deep smarts
Het blijkt dat veel leidinggevende voor hun besluitvorming sterk leunen op de deep smarts van sommige van hun professionals. Dat zijn vaak techneuten, salesmensen, risicomanagers en operationele troobleshooters, de zogeheten go-to people wanneer er problemen zijn. Het expliciteren van die kennis is niet alleen moeilijk voor de organisatie of voor mensen die iets willen leren, vaak weet de kenniswerker zelf niet dat hij of zij over die specifieke kennis beschikt.
Artsen tackelen dit probleem door het in trainingen inbouwen van apprenticeships, voor de discipline van het management bestaat zoiets niet. Deep smarts zijn alleen te verkrijgen door de gedragingen van de dragers nauwgezet te volgen en vast te leggen.

Bron: ProfNews gebaseerd op Harvard Business Review

Leestip: Meesterlijk organiseren. Handreikingen voor ondernemende managers

Reageer op dit artikel