artikel

Herhaalde oproep: Denk mee over Canon van het Leren Deel 2!

Leiderschap

De Canon van het Leren is enthousiast ontvangen. Met alle lof kwamen ook allerlei voorstellen voor aanvulling en vragen over ontbrekende thema's dan wel grondleggers. Al snel ontstond het plan om een tweede deel uit te brengen. De redacteuren/auteurs Robert-Jan Simons en Manon Ruijters doen een oproep aan iedere belangstellende om hierover mee te denken.

De uitgangspunten van de Canon van het Leren zijn:

  • Het draait om concepten die in de huidige praktijk relevantie hebben.
  • Het draait om een breed perspectief op leren, ofwel concepten op het raakvlak van leren, ontwikkelen en veranderen.
  • Het aantal onderwijskundige concepten is beperkt.
  • Het gaat om concepten met een herkenbare grondlegger (dat hoeft niet de allereerste schrijver op het thema te zijn, maar een persoon die gezichtsbepalend is).
  • De theorie moet op te hangen zijn aan één centraal concept.
  • Voor deel 2 geldt hetzelfde format als voor deel 1.

Hieronder vindt u een eerste inventarisatie van concepten en hun grondleggers, ontstaan uit gesprekken, reacties, eigen inzicht. De vragen die de redacteuren/auteurs daarbij voor willen leggen, zijn:

  • Welke auteurs met welke concepten mist u in de lijst?
  • Welke concepten vindt u eigenlijk niet in de lijst thuishoren?
  • Welke vijf vindt u het meest belangrijk en wilt u in elk geval graag terugzien?

Als u een speciale binding hebt met één van de auteurs of concepten in de lijst en u zou een bijdrage willen leveren, meld dat!
U kunt u reacties plaatsen onderaan dit bericht of in de betreffende discussies van de LinkedIngroepen van KluwerManagement, M&O – Management&Organisatie, Lerende Organisatie en de Landelijke Vereniging van Supervisie en Coaching LVSC.
Eind september 2013 maken Robert-Jan Simons en Manon Ruijters de balans op.

Goeroe Concept
Aebli grondvormen van leren
Bandura observerend leren-social learning
Barrows problem based learning
Biggs solotaxonomie
Bruner discovery learning
Claxton wise up
Cohn themagecentreerde interactie
De Caluwé lerend veranderen
De Corte krachtige leeromgeving
De Groot learner report
Dillenbourg orchestratie
Duffy constructivisme
Elshout karakterisiteke moeilijkheid
Erikson levensfasen
Foucalt macht
Freire kritische reflectie
Freud onbewust leren
Friedson professionaliteit
Fullan moreel schoolleiderschap
Frijda emoties 
Galperin mentale handelingen
Gardner meervoudige intelligentie
Gruber expertise
Hermans dialogisch zelf
John Seely Brown social life of information
Karpicke retrieval
Kohlberg morele ontwikkeling
Laurillard interactive learning design
Leary interactief leren
Leithwood schoolleiderschapspraktijken
Lowyck leren leren? instructional design?
Marzano actief leren
McLelland prestatiemotivatie
Montessori kinesthetisch leren
Norman schema's
Ortony metaforen
Pask globalizers
Pavlov  klassieke conditionering
Pekrun emoties en leren
Per Dalin schoolcultuur
Pestolazzi aanschouwelijkheid
Ph Kohnstamm denkend leren
Pierce eigenaarschap
Piaget sssimilatie/accommodatie
Pilot concept context
Revans action Learning
Rijsman sociale vergelijking
Roger Säljö sociocultureel leren
Rogers leren in vrijheid
Sennet de ambachtsman
Simon systemen
Skinner reinforcement
Spillane gedeeld schoolleiderschap
Sternberg wijsheid
Thorndike wet van effect
Van Merriënboer 4CID model
Van Parreren systeemscheiding
Veenman praxis schock
Vosniadou misconcepties
Watson gedragsbeïnvloeding
Weinert competentie
Zwart authenticiteit

Reacties
U kunt u reacties plaatsen onderaan dit bericht of in de betreffende discussies van de LinkedIngroepen van KluwerManagement, M&O – Management&Organisatie, Lerende Organisatie en de Landelijke Vereniging van Supervisie en Coaching LVSC.  Leuk is bijvoorbeeld om uw top 3 door tegeven. Of: wie passen echt niet in de Canon Deel 2? Of heeft u een betere longlist?

Reageer op dit artikel