artikel

Waardoor succesvolle bedrijven succesrijk blijven

Leiderschap

In Nederland zijn zo'n twee op de vijf ondernemingen langdurig rendabel. Crisis of geen crisis. Deze witte raven blijken consistent vijf strategische principes te volgen: een zinvolle koers, deze ook in de praktijk waarmaken, veelzijdig in de organisatie verbeteren, bewust innoveren en evenwichtig leiden.

Waardoor succesvolle bedrijven succesrijk blijven

Ogenschijnlijk voor de hand liggende basisprincipes, maar succesvolle bedrijven hanteren deze vastberaden, in onderlinge samenhang én dicht tegen de top. Daarmee onderscheiden zij zich door de tijd van hun concurrenten en komen zij gaandeweg in een opwaartse, winnende spiraal. Gérard Brockhoff schreef in Management Executive een interessant artikel over deze witte raven (hieronder gratis te downloaden).

Twee van de vijf
We kennen er allemaal wel een paar: ondernemingen die het ‘vanzelfsprekend' voor de wind lijkt te gaan en die steevast een solide bedrijfsperformance laten zien. Deze witte raven zijn te vinden in zowel het bedrijfsleven als de semipublieke sector. In Nederland waren de afgelopen tien jaar circa twee van de vijf bedrijven langdurig succesvol langs de meetlat van rentabiliteit, zo blijkt. Van andere bedrijven schommelt het resultaat rond de rendementseis, of ligt deze er overwegend onder.
De witte raven boekten hun solide performance in een turbulente tijd. Zij hebben niet alleen de bloeiperiode meegemaakt in 2003-2006, maar ook de internetzeepbel van 2000 en de kredietcrisis vanaf 2007. Niet dat de witte raaf nooit averij oploopt. Geen enkel bedrijf blijft over lange perioden schadevrij.

Succes niet verzekerd
Maar de witte raaf slaagt erin zich veel beter te wapenen tegen de barre omstandigheden. In de afgelopen tien jaar waren witte raven bijvoorbeeld Arcadis, Boskalis, DSM, Shell, Unilever en Vopak. Zij behaalden door de tijd steevast een rendement op hun investeringen dat boven de rendementseis lag. Vaak zelfs ruimschoots. Ook in de crisisjaren. Het zijn langdurig financieel gezonde bedrijven. Daarmee waarborgen zij het vertrouwen van alle stakeholders: de klanten, medewerkers, leveranciers en investeerders. Succesvolle ondernemingen bestaan net zo goed in de semipublieke sector. Ziekenhuizen als MCA, Reiner de Graaf en St. Antonius behoren al jaren niet alleen met hun zorgverlening tot de best presterende instellingen, maar ook in bedrijfsvoering. Maar succes is niet verzekerd. Voorheen succesvolle ondernemingen die in de problemen kwamen, waren onder meer Econcern, Kroymans, Van der Moolen en Zonnehuizen.

Vastberaden en gelijktijdig
Hoe blijft de witte raaf succesrijk? High-performers houden over de jaren een gezonde bedrijfsperformance doordat zij doorlopend zinvol focussen, gedisciplineerd waarmaken, veelzijdig verbeteren en bewust innoveren. Aan de basis hiervan staat het verbindende principe evenwichtig leiderschap. Vijf strategische principes die succesvolle bedrijven volgen als tijdloze wetmatigheden, diep verankerd in de bedrijfscultuur. De uitdaging is om echt tot de top te behoren op alle vijf deelgebieden over een lange reeks van jaren.
Veel organisaties doen het misschien wel tijdelijk of op onderdelen goed, maar de witte raaf onderscheidt zich doordat hij de principes stelselmatig én tegelijk hanteert, als strategische overtuiging. Vastberaden, gelijktijdig. De principes zijn zo te beschouwen als de essentie van succes – hoe uitdrukkelijker de principes worden gevolgd, hoe kansrijker de onderneming naar de toekomst.

Meer informatie: Witte raven: Succesvol ondernemen in Nederland (Van Gorcum, 2013).
En nog een boekentip: Business Model Generatie.

Reageer op dit artikel