artikel

Neemt u genoeg tijd voor reflectie?

Leiderschap

Leiders die zich weinig tijd gunnen om na te denken en snel beslissingen willen nemen, roepen de problemen over zich af.

Een kenmerk van capabele leiders is dat ze, voordat ze tot actie overgaan, eerst het nodige denkwerk verrichten en daarin tijd investeren. Reflectie leidt tot kennis over nieuwe alternatieven, mogelijkheden en perspectieven en begint met te erkennen dat er altijd talloze verklaringen zijn van de feiten (waarvan we nog maar moeten afwachten of we ze ooit allemaal zullen kennen).

Creatieve leeromgeving
Een tweede uitgangspunt is dat probleemoplossing in het licht van waarheidsvinding altijd een diversiteit van benaderingswijzen vereist. Voorwaarde om ook werknemers daarbij input te laten leveren, is dat de organisatie voor hen een creatieve leeromgeving is, waarin ze vrij zijn nieuwe manieren van denken en doen te ontdekken.
Het proces van probleemoplossing kan verlopen via het voeren van gesprekken, het opschrijven van gedachten of lezen. Een en ander is cultureel bepaald. Er zijn samenlevingen waar de conversatie onderdeel is van de cultuur en waar men in openbare gelegenheden al pratend tot gedachtennuitwisseling komt. Amerikanen echter staan nogal afkeurend tegenover reflectie omdat ze menen dat het de productiviteit geen goed zou doen.

Gezonde besluitvorming
Uit onderzoek is gebleken dat managementstudenten die geleerd wordt na te denken over de dingen, relatief hoog scoren in testen op geschiktheid voor leiderschap. Gecombineerd met emotionele intelligentie (EQ) voorkomt dit dat ze voor-de-vuist-weg-beslissingen nemen. Deze snelle beslissingen ontberen de nodige rationaliteit en inzicht in hoe mensen en systemen functioneren.
Er zijn ook managementstudies die aantonen dat tijd nemen voor reflectie ('er een nachtje over slapen') niet alleen de besluitvorming verbetert, maar ook meer inzicht geeft in de gevolgen en meer recht doet aan werknemerstevredenheid. Als leiders de tijd nemen te luisteren, te reflecteren, gedachten te laten bezinken en de dingen in een groter verband te zien, dan leidt dat tot een gezondere besluitvorming.

Bron: management-issues.com

Leestips: Leiderschap in organisaties. Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen door Jaap Boonstra, Jaap van Muijen en Heleen Tours en Meesterlijk middenmanagement door Wim Schreuders.

Reageer op dit artikel