artikel

Netwerk-leiderschap wordt cruciaal

Leiderschap

De omzet van bedrijven met sterke leiders groeit dubbel zo snel als die van ondernemingen met een zwak management. Dat is de conclusie van een rapport van Chief Executive Board (CEB), zo meldt Express.be.

Netwerk-leiderschap wordt cruciaal

Er wordt echter meteen opgemerkt dat de meeste leiders geen volledige portfoliovaardigheden ter beschikking hebben om in de snelveranderende hedendaagse werkomgeving te schitteren. Om dat probleem op te vangen, dienen bedrijven – volgens de onderzoekers – hun benadering van leiderschap bij te sturen en managers op te leiden die in staat zijn om zich binnen de onderneming te omgeven met een krachtig netwerk, zodat een basis wordt gecreëerd die aan medewerkers maximale mogelijkheden biedt en de productiviteit opdrijft.

Werkvloerdynamiek

‘De dynamiek op de werkvloer is aan fundamentele verschuivingen onderhevig, onder meer door een overweldigende informatiestroom en de toenemende globalisering’, merkt Conrad Schmidt, verantwoordelijke onderzoek bij Chief Executive Board, op. ‘Daardoor is de traditionele benadering van het leiderschap en leidinggevende vaardigheden niet langer voldoende om de doelstellingen van de onderneming te realiseren. Managers moeten in een nieuwe rol stappen en zich richten op een netwerk-leiderschap, zodat medewerkers de mogelijkheid krijgen om tussen de verschillende afdelingen een grotere samenwerking te realiseren, die op zijn beurt de prestaties van de organisatie kan verbeteren.’

Netwerk-leiderschap
‘Het ontwikkelen van netwerk-leiderschap zal cruciaal worden voor organisaties die in de nieuwe werkomgeving hun concurrenten voor willen blijven’, waarschuwt Conrad Schmidt. ‘Slechts 37 procent van de bedrijven geeft echter aan dat hun leiders de noodzakelijke vaardigheden bezitten om deze nieuwe doelstellingen te kunnen realiseren. Om geschikte netwerk-leiders te creëren, dienen organisaties hun managers dan ook te stimuleren om meer te worden dan louter individuele motivatoren. Het management moet zich meer op een collaboratieve functie toespitsen en zich toeleggen op het uitbouwen van netwerken in plaats van aan medewerkers louter taken op te leggen.’

Bron: Express.be.

Boekentips:

Reageer op dit artikel