artikel

Mensgerichte leiderschapsstijl is favoriet

Leiderschap

Bijna de helft van de bazen vindt zichzelf open, coachend en stimulerend. Gemiddeld geven ze zichzelf het cijfer 7,6. Hoe denken de medewerkers daarover?

Mensgerichte leiderschapsstijl is favoriet

De meeste bazen hanteren een mensgerichte of situationele leiderschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl is het geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen aan de eigen medewerkers. De medewerkers herkennen de aandacht voor de ‘mens’ binnen de organisatie, maar vinden hun baas minder vaak mensgericht dan de bazen zelf (36 procent tegen 47 procent). En daar waar de bazen zichzelf gemiddeld waarderen met een 7,6, geven de medewerkers hen toch een significant lager cijfer: 6,8.

Dat lagere cijfer doet er overigens niets aan af dat het slechts een minderheid is die niet zo blij is met de stijl van leidinggeven van de baas. Twee derde zegt tevreden of zeer tevreden te zijn hierover. Dit blijkt uit het Nationaal Leiderschaps Onderzoekt 2015.

Jonge of oudere baas

Een jonge of oudere baas maakt verschil, zo vindt de helft van de medewerkers. Jonge bazen zijn in hun ogen meer bezig met hun carrière dan met hun mensen. Van de bazen zelf is ruim een derde die mening toegedaan. 39 procent van de medewerkers heeft liever een oudere leidinggevende dan een jongere, maar dat geldt voor slechts 17 procent van de bazen. En worden jongere leiders wel geaccepteerd? Medewerkers (17 procent) denken vaker van niet dan de bazen zelf (9 procent).

Mannen en vrouwen

Het verschil tussen mannen en vrouwen als leider is geen groot issue. Van de medewerkers heeft slechts 18 procent liever een mannelijke leidinggevende dan een vrouwelijke. Er is een kleine groep (14 procent) die aangeeft dat ze een jonge, vrouwelijke leidinggevende niet tolereren. Slechts 6 procent van de leiders is die mening toegedaan.

Een meerderheid bij de leiders (58 procent) en werknemers (60 procent) vindt dat er meer vrouwen in leidinggevende posities moeten komen. Het percentage moet van 30 procent nu naar 50 procent. Als reden voeren ze aan dat dit een betere afspiegeling vormt van met medewerkersbestand en dat meer vrouwen de effectiviteit van het managementteam vergroot. In positieve discriminatie of de invoering van een verplicht quotum zien ze niets; de kwaliteit van de man of vrouw moet doorslaggevend zijn.

Buiten werktijd bereikbaar zijn

Slechts een kwart van de leiders verwacht dat hun medewerkers ook buiten werktijd bereikbaar zijn en hun e-mail checken. In de interviews hebben de leiders het over ‘de eigen verantwoordelijkheid‘, maar dit laat ruimte over voor interpretatie. Ze verwachten dat medewerkers bereikbaar zijn en hun e-mail checken ‘indien nodig’, maar benadrukken wel het belang van een goede werk-privébalans.

Het Nationaal Leiderschaps Onderzoek 2015 bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Het kwantitatieve onderzoek is gehouden onder 332 leiders en 100 werknemers. Daarnaast zijn er 10 leiders geïnterviewd.

Bron: Sanne van Baar, PWDeGids

Boekentips:

Reageer op dit artikel