artikel

Het geheim van effectief leiderschap

Leiderschap

Organisaties investeren meer dan ooit in leiderschapsontwikkeling. Maar wat kenmerkt nou eigenlijk de ware leider?

Meer dan 90 procent van de CEO’s is van plan om meer te gaan investeren in leiderschapsontwikkeling. Zij beschouwen dat namelijk als de allerbelangrijkste HR-kwestie waar hun organisatie voor staat. Dat zien ze goed, want uit McKinsey-onderzoek blijkt keer op keer dat goed leiderschap bepalend is voor de gezondheid van organisaties.

Maar welke leiderschapskenmerken en -gedragingen moet je wel en niet stimuleren? Is leiderschap zo sterk contextbepaald dat er weinig valt te ontwikkelen? Kunnen organisaties beter focussen op role modeling, snel beslissingen nemen, visies formuleren en het aanpassingsvermogen van hun leidinggevenden? Op de deugden van enthousiast communiceren? Wie zal het zeggen. Niet voor niets is slechts 43 procent van de CEO’s ervan overtuigd dat hun investeringen in leiderschapstraining vruchten afwerpen.

Vier vaardigheden voor effectief leiderschap

Uit recent onderzoek van McKinsey – onder 189.000 mensen in 81 uiteenlopende organisaties wereldwijd – blijkt dat er vier leiderschapsvaardigheden zijn die sterk correleren met leiderschapssucces. En dan vooral bij leiders in de frontlinies. Leiders in organisaties met leiderschapsteams van topkwaliteit doen vier specifieke dingen, die samen goed zijn voor bijna 90 procent van de effectief leiderschap:

 1. Problemen effectief oplossen.
  Aan besluitvorming gaat probleemoplossing vooraf, waarbij informatie wordt verzameld, geanalyseerd en afgewogen. Het is bedrieglijk lastig om dit goed uit te voeren – maar het is essentiële input bij grote én kleine issues (bijv. hoe je een geschil binnen het team aanpakt).
 2. Sterke oriëntatie op resultaten.
  Leiderschap gaat niet alleen over het ontwikkelen en communiceren van een visie en bepalen van doelstellingen, maar ook over het realiseren daarvan. Sterk resultaatgerichte leiders benadrukken het belang van efficiency en productiviteit en prioriteren de werkzaamheden die de meeste waarde toevoegen.
 3. Andere perspectieven zoeken.
  Managers die dit doen, monitoren trends en veranderingen in de omgeving die hun organisatie beïnvloeden, stimuleren medewerkers om met ideeën voor verbetering te komen, maken helder onderscheid tussen wat wel en niet belangrijk is en geven het juiste gewicht aan de belangen van stakeholders. Leiders die het goed doen in deze dimensie, baseren hun beslissingen op grondige analyse en weten de (vele) besluitvormingsbiases te vermijden.
 4. Anderen ondersteunen.
  Ondersteunende leiders begrijpen en voelen aan hoe andere mensen zich voelen. Zij zijn authentiek en zijn oprecht geïnteresseerd in anderen, waardoor ze vertrouwen opbouwen en anderen inspireren en helpen om zichzelf te overtreffen. Zij stimuleren de organisatie-efficiency, matigen ongegronde angsten over externe dreigingen en voorkomen energieverspilling door interne conflicten en dragen zo bij aan effectief leiderschap.

Bron: McKinsey Quarterly, januari 2015

Reageer op dit artikel