artikel

Steeds minder managers

Leiderschap

De managementlaag van Nederlandse organisaties wordt dunner. Vooral het aantal mannelijke managers neemt af.

Waar vorig jaar nog 1 op de 15 werkenden een managementfunctie had, liep dat in 2015 terug naar 1 op de 17. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral in de gespecialiseerde dienstverlening, zoals in de verzekeringswereld, de financiële dienstverlening en management productie is die afname zichtbaar.
Terwijl de omvang van de werkzame beroepsbevolking in Nederland groeit, daalt het aantal managers. In totaal liep het aantal managers in vergelijking met vorig jaar 8 procent terug naar 490.000 dit jaar. De afname van managers komt voornamelijk voort uit het dalend aantal mannelijke managers.

Leestip: Minimal Management door Paul Verburgt (ook als e-boek verkrijgbaar).

1 op 4 managers is vrouw
Hoewel vrouwen nog steeds de minderheid vormen – vrouwen werken nou eenmaal vaak in deeltijd – is hun aandeel in de managementlagen van bedrijven en organisaties het afgelopen jaar licht toegenomen van 24 naar 26 procent. In totaal zijn acht van de honderd werkende mannen manager. Bij vrouwen is dit ruim drie op de honderd. Maar waren er in het tweede kwartaal van 2014 nog 400 duizend mannen werkzaam als manager, een jaar later zijn dat er nog 361 duizend. Bij vrouwen was er daarentegen nauwelijks sprake van een afname. Dit aantal daalde van 130 duizend naar 128 duizend.

Man-vrouw-verschil kleiner bij voltijders
Doordat het aantal vrouwelijke managers nauwelijks afnam zijn er nu nog 2,8 mannelijke managers voor elke vrouwelijke manager. Een jaar geleden was die verhouding nog 3,1 tegen 1. Gemeten naar arbeidsduur zijn deze man-vrouw-verschillen veel kleiner. Van alle mannen die voltijds werken was in het tweede kwartaal van 2014 nog 11 procent manager, een jaar later is dit teruggelopen tot 10 procent. Bij vrouwen die voltijds werken is het aandeel managers juist iets toegenomen. In het tweede kwartaal van 2015 bekleedde 8,5 procent van de voltijdswerkende vrouwen een managementpositie.
Bron: CBS

Reageer op dit artikel