artikel

Topbestuurder wil meer geïnspireerd worden door toezichthouder

Leiderschap

Headhunter TEN heeft door Ruigrok | NetPanel onderzoek laten doen onder Nederlandse topbestuurders en toezichthouders.

Hieronder een aantal belangrijke resultaten opgesomd:
– Nederlandse topbestuurder wil meer geïnspireerd worden door toezichthouder.
– Driekwart van de topbestuurders vindt dat zij door hun toezichthouders moet worden geïnspireerd.
– Bijna 85% van de toezichthouders is het daar mee eens, maar toch wordt slechts de helft van de topbestuurders ook echt geïnspireerd door hun toezichthouders. Bij een kwart ontbreekt die inspiratie zelfs (volledig).
– Er is veel behoefte aan inspiratie in de boardroom, want als het aan zowel topbestuurders (84%) als toezichthouders (86%) ligt, staat innovatie volgend jaar bovenaan de agenda.
– Ook digitalisering scoort hoog, hoewel meer toezichthouders (72%) dan topbestuurders (51%) hier een prioriteit van maken.
– 72% van de toezichthouders vindt dat er gemiddeld onvoldoende kennis van ICT/technologie aanwezig is.
– 61% van de topbestuurders sluit zich hierbij aan.
– Ook binnen raden van toezicht is hieraan een tekort, zo stelt 71% van de topbestuurders en maar liefst 86% van de toezichthouders zelf.
Meer informatie: executivenetwork.nl.

Reageer op dit artikel