artikel

Wanneer leiders spreken… zwijgen alle anderen?

Leiderschap

In een dynamische en complexe omgeving zullen individuen zelden toegang hebben tot alle relevante kennis die nodig is om een beslissing te nemen. D

In een dynamische en complexe omgeving zullen individuen zelden toegang hebben tot alle relevante kennis die nodig is om een beslissing te nemen. Daarom worden er teams gevormd. Gezien de prevalentie van teams in huidige organisaties moeten we ervoor zorgen dat ze doeltreffende instrumenten zijn voor organisatorisch leren en besluitvorming. Uit onderzoek blijkt dat leiders zich goed bewust moeten zijn van hun rol in het team.

Machtsongelijkheid in teamwork
Een bijzonder aandachtsgebied is hoe de mate van hiërarchie in een team van invloed is op de prestaties van het team. Bijvoorbeeld, een studie van teamprestaties in operatiekamers in ziekenhuizen liet zien dat een hoge mate van machtsongelijkheid een negatieve invloed had op het teamgericht leren (Edmondson, 2003). Deze negatieve relatie wordt waargenomen als formele leiders een verhoogd subjectief gevoel van macht ervaren. Bijgevolg zullen ze de neiging hebben om groepsdiscussies te domineren. Dit zal, op zijn beurt, ertoe leiden dat de andere teamleden beseffen dat hun perspectieven niet worden gewaardeerd.

Individuen die een verhoogd gevoel van macht ervaren kunnen interpersoonlijke discussies verbaal domineren waardoor het niveau van open communicatie binnen het team vermindert. Daarnaast zullen ze vaak de perspectieven, adviezen en bijdragen van andere teamleden devalueren. Echter, terwijl mensen met een hoog subjectief gevoel van macht de neiging hebben om teamdiscussies te domineren, kunnen zij dat alleen maar doen als andere teamleden het toestaan.

Hoogstwaarschijnlijk ‘accepteren’ teamleden de verbale dominantie alleen als de teamleider een positie van formeel gezag heeft. Daartegenover staat dat als iemand zonder een positie van formeel leiderschap probeert om het gesprek te domineren andere teamleden waarschijnlijk minder geneigd zijn dat toe te staan.
Lees het hele artikel van prof.dr. Filip Caeldries, TIAS School for Business and Society.

Boekentips:

Reageer op dit artikel