artikel

Naar de verbonden organisatie

Leiderschap

Het broeit en rommelt al een hele tijd in organisatieland. Er hangt duidelijk iets in de lucht. Verbonden ondernemen vraagt om een verbonden manier van zijn.

Naar de verbonden organisatie
Judith Manshanden

Het broeit en rommelt al een hele tijd in organisatieland. Er hangt duidelijk iets in de lucht. Steeds meer mensen zijn uitgekeken op de huidige 19e- en 20e-eeuwse organisatievormen en zoeken naar nieuwe, verbonden manieren van organiseren en werken.

We zien allerlei nieuwe bewegingen in de maatschappij die raken aan een nieuw gevoel, zegt Judith Manshanden in haar boek Tijd voor nieuwe zaken. Mensen kiezen bewuster – bijvoorbeeld door meer biologisch voedsel te kopen of in een elektrische auto te gaan rijden. Ook willen mensen meer samen doen, bijvoorbeeld door spullen te delen of te ruilen via online platformen. Door deze bewegingen gaan we heel geleidelijk aan steeds meer leven vanuit verbinding met elkaar en onze omgeving.

Dat geldt niet alleen voor individuen: de zoektocht naar zingeving en saamhorigheid is ook terug te zien in het bedrijfsleven. Er ontstaan steeds meer nieuwe organisatievormen en businessmodellen die positieve waarde toevoegen aan de omgeving of waarbinnen mensen op andere, meer verbonden manieren met elkaar samenwerken. Voorbeelden zijn de adaptieve (agile) organisatie en de sociale ondernemingen. Tegelijkertijd staan ook die vormen nog met één been in de oude wereld. Het eindstation is de verbonden organisatie, stelt Manshanden: een mix van een sociale onderneming en een adaptieve organisatie die op alle lagen van de organisatie vanuit verbinding werkt.

Het begint bij jezelf
Tijd voor nieuwe zaken beschrijft hoe je van hier naar daar komt. Het mag duidelijk zijn dat dat geen sinecure is. Als je de transitie naar een verbonden organisatie wilt maken, is alleen implementatie van een nieuw businessmodel of verduurzaming van de waardeketen niet genoeg. Het vraagt om een transitie die dieper gaat dan dat. Een andere manier van denken over economie en organisaties van belang. Want is financiële winst nog wel je belangrijkste drijfveer? Welke verantwoordelijkheden neem je als organisatie voor je omgeving? Hoe werk je met elkaar samen?

Verbonden ondernemen vraagt iets van jezelf – het vraagt om een verbonden manier van zijn. Voordat je een verbonden organisatie kunt bouwen, moet je deze overstap eerst in jezelf maken. Je moet écht gaan voelen dat je onderdeel uitmaakt van een geheel dat groter is dan jezelf. Een geheel waar je verantwoordelijkheid voor draagt en waaraan je met alles wat je doet een actieve bijdrage levert. Wanneer je dit voelt, zal je als vanzelf andere keuzes gaan maken.

Het boek: Tijd voor nieuwe zaken

Tijd voor nieuwe zaken is bedoeld voor iedereen die wil werken vanuit verbinding met zichzelf en zijn omgeving. Het helpt je bij het vinden van je hogere doel, het toepassen van nieuwe businessmodellen en het vormgeven van verbonden organisaties. Het laat zien dat het mogelijk is om te doen wat goed is voor jezelf èn voor je omgeving, terwijl je een gezonde financiële winst maakt.

 

Boek: Judith Manshanden – Tijd voor nieuwe zaken. Op weg naar je hogere doel, een nieuw businessmodel en een verbonden organisatie.
Video: Judith Manshanden –  Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren?

Reageer op dit artikel