artikel

De verbanden tussen persoonlijkheid en managementstijl

Leiderschap

De persoonlijkheidsmerken van een CEO houden verband met specifieke patronen in de investeringen, strategiebeslissingen en algehele performance van hun onderneming.

De verbanden tussen persoonlijkheid en managementstijl
Persoonlijkheid heeft invloed op de managementstijl

CEO’s en hun managementstijl hebben ontegenzeggelijk een bepaalde impact op hun onderneming. Welke rol speelt hun persoonlijkheid daarbij? Dat is nauwelijks nog onderzocht, om voor de hand liggende redenen: het is te onpraktisch, te ingewikkeld, te duur. Amerikaanse onderzoekers van onder meer Harvard en Stanford hebben een manier gevonden om deze bezwaren te omzeilen: zij onderzochten het taalgebruik van 4700 CEO’s tijdens earnings conference calls. Daarin geven de CEO’s aan beleggers, analisten en de pers info over de gang van zaken. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat je taalgebruik (inclusief woordkeuze en intonatie) van hoge voorspellende waarde is voor je persoonlijkheid. De CEO’s werden op grond van de resultaten ingedeeld in het Big Five-persoonlijkheidsmodel, dat vijf typen persoonlijkheid onderscheidt: extravert, vriendelijk, open voor ervaringen, zorgvuldig en neurotisch.

Managementstijl liever niet extravert

Er zijn heldere verbanden tussen CEO-persoonlijkheid en het soort bedrijf dat hij runt. CEO’s die openstaan voor nieuwe manieren van denken runnen vaak R&D-intensieve bedrijven. Deze bedrijven investeren veel in R&D maar zijn zuinig in andere bedrijfsgebieden, waar ze geen grote schulden aangaan. Zorgvuldige CEO’s staan vaak aan het hoofd van bedrijven met een hoge book-to-market ratio, dus bedrijven waarvan de financiële gezondheid in lijn is met zijn beurswaarde. Ze zijn gericht op de status-quo, met vermijding van grote (overname)risico’s en gedurfde innovaties. Extraverte CEO’s worden in verband gebracht met negatieve korte- en lange-termijn returns on assets en cashflows. Misschien komt dat doordat ze de besluitvorming willen domineren en instemming en volgzaamheid afdwingen bij de mensen om hen heen in plaats van samen te werken, zeggen de onderzoekers. Overmoed kan ook een rol spelen: mogelijk storten ze hun bedrijf vaker in ongewisse avonturen die averechts uitpakken.

Wisselwerkingen

Dat gezegd hebbende: de gevonden verbanden zijn niet noodzakelijkerwijs oorzakelijk. Een bedrijf wordt niet plotseling een R&D-monster als er een open CEO aan het roer komt. Wel zijn er ongetwijfeld subtiele wisselwerkingen over en weer – persoonlijkheid bepaalt iemands keuzes over waar hij wil werken en beïnvloedt vervolgens de cultuur en keuzes van de organisatie. Reden voor commissarissen die op zoek zijn naar een nieuwe CEO om verder te kijken dan opleiding en reputatie en ook de persoonlijkheid van kandidaten zwaar te laten meewegen.

Bron: Rock Center for Corporate Governance Working Paper

Door: Ed Kerkman

Reageer op dit artikel