artikel

Medewerkers demotiveren: een spoedcursus

Leiderschap

Als medewerkers hun werk zinvol vinden, zijn ze uiteraard gemotiveerder en productiever. Managers zijn er vaak goed in om het tegenovergestelde voor elkaar te krijgen. Hoe doen ze dat? Dat demotiveren van hun beste mensen?

Medewerkers demotiveren: een spoedcursus
Zeven lessen om te demotiveren uit de praktijk

Als medewerkers het gevoel hebben dat ze zinloos werk doen, komt dat over het algemeen door hun managers. Dat blijkt uit onderzoek van Catherine Bailey (University of Sussex) en Adrian Madden (University of Greenwich). Zij hebben zeven dingen geïdentificeerd die managers doen waardoor medewerkers het how did I get here-gevoel krijgen: waarom doe ik dit werk eigenlijk nog?

Demotiveren in zeven lessen

In volgorde van afnemende impact:

  1. Je mensen loskoppelen van hun eigen waarden. Dit wordt het meest genoemd als oorzaak van gevoelens van zinloosheid. Het gaat vooral om het spanningsveld tussen een focus op het winstsaldo (en kostenbeheersing) bij de organisatie en op kwaliteit of professionaliteit bij werknemers.
  2. Je medewerkers en hun werk als vanzelfsprekend beschouwen. Dus: mooie resultaten of extra inzet niet erkennen. Ook effectief: zeg je mensen niet gedag op het werk, of vertel werknemers die al dagen overuren draaien dat ze te langzaam werken.
  3. Mensen zinloos werk te doen geven. Denk aan bureaucratische en administratieve taken die niets te maken hebben met de kern van hun werk, dat waar het eigenlijk allemaal om draait. Of geef inconsistente instructies: de ene week moet het zus, de andere week juist zo.
  4. Mensen oneerlijk behandelen. De medewerker die te horen krijgt dat loonsverhoging of promotie er voorlopig niet in zit door gebrek aan geld of mogelijkheden, die ziet dat een collega wel opslag of promotie krijgt. De freelancer van wie verwacht wordt dat hij werk gratis doet. Pesten en agressief gedrag van de manager tegenover een medewerker.
  5. Goede inschattingen of beslissingen van ze terzijde schuiven. Niet naar je mensen luisteren, ze het gevoel geven dat hun mening en ervaring er niet toe doen en dat ze geen stem hebben.
  6. Medewerkers loskoppelen van hun ondersteunende relaties. Het gevoel dat je zinvol werk doet is sterk gebaseerd op goede en innige relaties met collega’s en teamleden. Mensen moeten dingen kunnen delen.
  7. Je mensen onnodig blootstellen aan risico’s op lichamelijke of emotionele schade. Soms horen risico’s bij het werk en weten werknemers waarvoor ze hebben gekozen. Maar ook dan bevorder je met onnodige, vermijdbare risico’s een gevoel van zinloosheid. De soldaat vecht met de dood in de ogen maar haakt mentaal af als zijn uitrusting of wapen niet deugt.

Bron: MIT Sloan Management Review

Door: Eduard Kerkman

Boekentips:

Reageer op dit artikel