artikel

Slim omgaan met ethische dilemma’s

Leiderschap

Hans, een chemicus van opleiding, leidt een familiebedrijf dat snoepgoed fabriceert. Hij is de derde generatie en het bedrijf heeft naam gemaakt op de voedingsmarkt. De laatste jaren maken ze een succesvol ‘Hollands’ product dat het goed doet op de internationale markt. Zoals vaak bij voedingsproducten worden er allerlei additieven voor smaak en bewaring gebruikt. […]

Slim omgaan met ethische dilemma’s

Hans, een chemicus van opleiding, leidt een familiebedrijf dat snoepgoed fabriceert. Hij is de derde generatie en het bedrijf heeft naam gemaakt op de voedingsmarkt. De laatste jaren maken ze een succesvol ‘Hollands’ product dat het goed doet op de internationale markt. Zoals vaak bij voedingsproducten worden er allerlei additieven voor smaak en bewaring gebruikt. Hans bezoekt een oude studievriend van de universiteit. Deze vertelt hem dat een bepaald additief,
dat door het bedrijf van Hans wordt gebruikt, in zijn laboratorium wordt onderzocht. Het lijkt er sterk op dat de stof kankerverwekkend is. Verder onderzoek moet dit nog bevestigen en vervolgens moeten deze gegevens wordendoorgeven aan de bevoegde instanties. Dat proces duurt nog wel even.

Bij het naar huis rijden denkt Hans hierover na. Wat moet hij met deze informele informatie?
Bestaat er een alternatief product? En wat moeten ze doen met de enorme voorraad? Dit verlies zou de al zo zwakke cijfers van dit jaar doen kelderen.

Zal hij deze informele informatie delen met andere stafleden en het directiecomité? Dit zal moeten als hij het productieproces wil herzien. Waarom niet gewoon afwachten tot de bevoegde instanties het als verboden product merken? Eigenlijk weet hij officieel nog niets … En toch wringt het.

Het bovenstaande verhaal toont iets van de complexiteit waar ondernemers en managers mee te maken krijgen. Het is een nogal typische casus uit de zakenthiek.

In dit artikel richten we ons op de uitdaging van moreel leiderschap die eruit spreekt – welke handvatten kunnen leidinggevenden worden aangereikt in het omgaan met ethische dilemma’s als deze? En is er een breder kader te ontwaren waarin dit handelen verantwoord kan worden? Bestaat er zoiets als moreel dom of moreel slim leiderschap? Laat ons bij deze laatste vraag beginnen.

Door: Prof. dr. Patrick Nullens

Reageer op dit artikel