artikel

Meer ziekteverzuim door slecht leiderschap

Leiderschap

Slecht leiderschap: medewerkers worden er improductief en ziek van. Wat zijn oorzaken en hoe voorkomt u ziekteverzuim door slecht leiderschap?

Meer ziekteverzuim door slecht leiderschap

We horen en lezen regelmatig in nieuwsberichten over de slechte manager. Dan gaat het om leiders of managers die immoreel gedrag vertonen en bij wie de macht naar het hoofd is gestegen. Mensen lijden onder dit gedrag van hun baas of leidinggevende. Ze worden hier vaak letterlijk ziek van, ervaren een hoge mate van stress of zoeken zo snel mogelijk een andere baan.

Meer ziekteverzuim en ziektekosten

In Amerikaanse onderzoek is aangetoond dat ziekteverzuim als gevolg van machtsmisbruik of immoreel gedrag van de leidinggevende ieder jaar leidt tot 20 miljard dollar aan ziektekosten. Nederlands onderzoek door TNO maakt duidelijk dat medewerkers die langdurig een te hoge werkstress ervaren vaak te maken krijgen met burn-out klachten of depressies. Totaal aantal verzuimdagen per jaar: 7,5 miljoen. Jaarlijkse kosten: 1,8 miljard euro. Het Zweeds Karolinska Instituut deed onderzoek bij 3.000 werknemers in Europa en kwam tot de conclusie dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen slecht leiderschap en hartklachten.

Betrokkenheid

Volgens Emma Sapälä, Science Director aan de Stanford University, zorgen leidinggevenden die de werkdruk te hoog opvoeren of een angstcultuur creëren, dat hun medewerkers emotioneel afhaken. En het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup concludeerde, dat niet-betrokken medewerkers ongeveer 40% vaker ziek zijn en 60% meer fouten maken.

Oorzaken voor onethisch leiderschap

Zelfoverschatting en minachting voor anderen zijn belangrijke oorzaken van onethisch gedrag van leidinggevenden. Hoe meer leidinggevenden gevoelens van minachting ervaren naar hun medewerkers, des te meer zij geneigd zijn om zich onbehoorlijk te gedragen tegenover de medewerkers. Het karakter en zelfbeeld van de leider bepaalt hoe ethisch hij handelt.

Tips om goed leiderschap te stimuleren

  • Stel met elkaar vast welk soort leiderschap binnen de organisatie wenselijk is. Bepaal welke persoonskenmerken en competenties directieleden en managers moeten hebben.
  • Doe zelf onderzoek of laat onderzoek doen naar de ervaring van medewerkers over de stijl van leidinggeven.
  • Bereken wat de immateriële en materiële effecten zijn van slechte leiderschap.
  • Stimuleer collegialiteit op de werkvloer.

Door: Bob Janssen

Boekentips:

Reageer op dit artikel