artikel

20 tips om te komen tot Lean leiderschap

Leiderschap

Lean Leiderschap is net even anders dan gewoon leiderschap. Maar hoe word je nu een lean leider? Hieronder 20 tips uit het boek Lean: van hype naar verbetercultuur:

20 tips om te komen tot Lean leiderschap
 1. Manage geen kosten, maar manage het creëren van waarde.
 2. Evalueer op basis van de mate waarin waarde wordt toegevoegd aan elke functie binnen de organisatie.
 3. Zorg dat beleid van boven naar beneden goed wordt doorvertaald (policy deployment) en dat alles in het teken staat van het bereiken van de missie (de bedoeling) van de organisatie.
 4. Begrijp tot in detail hoe de organisatie, de processen en de mensen die hierin werken functioneren en manage het geheel als een systeem. Manage systemen en processen, geen afdelingen.
 5. Focus op continu verbeteren en respect voor medewerkers.
 6. Delegeer verantwoordelijkheden: zet medewerkers in hun kracht door het eigenaarschap van hun werk te vergroten. Neem elk geopperd probleem serieus.
 7. Ga bij problemen naar de bron toe (genchi genbutsu) en maak samen met de betrokkenen afgewogen beslissingen (consensus).
 8. Wees een coachende en dienende leider: leid de organisatie alsof je geen macht hebt.
 9. Daag medewerkers uit door ze een ambitieuze doelstelling te geven voor de lange termijn.
 10. Focus op teamprestaties in plaats van op individuele prestaties en beloon behaalde teamprestaties.
 11. Zorg dat medewerkers over actuele informatie beschikken, zodat ze hun werk kunnen bijsturen (visual management).
 12. Neem besluiten na alle perspectieven in overweging te hebben genomen: besluit langzaam, voer snel in.
 13. Creëer een duidelijke communicatiestructuur en communiceer direct.
 14. Maak expliciet hoe kennis binnen de organisatie wordt gedeeld en vastgelegd.
 15. Beslis zoveel mogelijk op basis van feiten en niet alleen instinctief.
 16. Promoot succesverhalen uit de organisatie en blijf de organisatiefilosofie herhalen en uitdragen.
 17. Stel de huidige stand van zaken regelmatig ter discussie.
 18. Laat medewerkers hun eigen proces aansturen en help ze in ontwikkeling naar zelfsturing.
 19. Organiseer het werk vraaggestuurd in plaats van capaciteitgestuurd.
 20. Geef mensen geen onhaalbare doelstellingen die ze in te korte tijd moeten realiseren, maar geef ze de tijd om te werken aan procesverbetering.

Door: Daniel Niezink, Manon Diepenmaat, Paul van Tiel en Erik Ruijters, auteirs van Lean: van hype naar verbetercultuur.

Cover Lean: van hype naar verbetercultuurHet boek: Lean van hype naar verbetercultuur
In Lean: van hype naar verbetercultuur onderzoeken de auteurs wat ervoor nodig is om Lean succesvol toe te passen. Daarbij bespreken ze de verschillen tussen commerciële en non-profit bedrijven en kijken ze in het bijzonder naar welke voordelen Lean heeft voor organisaties in de publieke sector. Waar je op moet letten als je Lean wilt invoeren maken ze duidelijk aan de hand van uitgebreide praktijkvoorbeelden.

Lees meer over Lean:

Reageer op dit artikel