artikel

Wat doen de beste CEO’s anders?

Leiderschap

Sommige CEO’s zijn duidelijk beter dan andere. Wat doen zij dat het verschil maakt?

Wat doen de beste CEO’s anders?

McKinsey onderzocht wat exceptionele CEO-s kenmerkt – de top-5% CEO’s in hun steekproef van zo’n 600 CEO’s van de grootste Amerikaanse ondernemingen tussen 2004 en 2014. Hun ondernemingen leverden tijdens hun bewind de aandeelhouders een rendement van minstens 500% op. Het leverde drie onderscheidende kenmerken op.

Nieuwe strategie, minder organisatieverandering

  • Exceptionele CEO’s zijn twee keer zo vaak afkomstig van buiten de onderneming dan de gemiddelde CEO. Ze hebben de frisse blik van de buitenstaander. Niettemin was 55% van de exceptionele CEO’s in de steekproef afkomstig uit de onderneming zelf – ook insiders kunnen dus agressief actie ondernemen en buitengewone resultaten boeken, mits ze een perspectief van een buitenstaander weten aan te nemen.
  • Exceptionele CEO’s voeren in de eerste twee jaar van hun aanstelling 60% vaker een strategiereview uit en veranderen de strategische richting dus vaker. Vaak vereist dit dat er resources worden vrijgemaakt via kostenbesparingen in minder essentiële onderdelen van het bedrijf. Exceptionele CEO’s voeren dan ook vaker kostenbesparingsprogramma’s uit dan de gemiddelde CEO.
  • Buitengewoon goede CEO’s voeren de eerste twee jaar minder vaak een herstructurering uit. Ook wijzigen ze het managementteam minder vaak. Ze verstoren de balans van hun organisatie in de beginperiode liever niet – óf omdat ze een goed functionerende organisatie hebben meegekregen óf omdat ze prioriteiten stellen en weten dat een organisatie maar een beperkte hoeveelheid verandering tegelijk aankan. De strategische veranderingen zijn de eerste periode al intensief genoeg – de structuur komt pas later aan de beurt.

Bron: McKinsey Quarterly

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

 

Reageer op dit artikel