artikel

Manager speel niet (te veel) de baas

Leiderschap

Veel managers maken het zichzelf vaak nodeloos moeilijk. Ze realiseren zich niet dat te veel bemoeienis (‘er te veel bovenop zitten’) heel weinig helpt en zelfs contraproductief werkt. Medewerkers hebben vooral behoefte aan aandachtige, echt gemeende aandacht, aansturing (op zijn tijd) en aan tijdige en oprechte feedback.

Manager speel niet (te veel) de baas
De baas spelen is een heilloze weg

Gelukkig onderkennen steeds meer managers dat de baas spelen een heilloze weg is.

Het managen van professionals is helemaal een aparte tak van sport. Volgens Mathieu Weggeman zijn professionals hoogopgeleide beroepsbeoefenaren die relatief autonoom op creatieve wijze denkkracht, vakmanschap en deskundigheid leveren om hun eigen doelstellingen én die van de organisatie te realiseren.

De professional

Wikipedia zegt over de professional: ‘The word professional traditionally means a person who has obtained a degree in a professional fi eld. The term professional is used more generally to denote a white collar working person. (…) Expert and specialized knowledge in a field which one is practicing professionally. (…) A high standard of professional ethics, behaviour and work activities while carrying out one’s profession. Often the professional is required to put the interest of the client ahead of his own interests.’

Professionals hebben hun productiemiddel al bij zich (hun kennis zit immers in hun hoofd). Ze verwachten dat zij aangesproken en geleid worden op een manier die past bij hun taakvolwassenheid. Maar ook andere medewerkers willen op een volwassen manier worden aangesproken. Toch zie ik nog veel managers verkrampen en bazig gedrag vertonen, medewerkers overrulen en behandelen alsof ze incompetent zijn. Ik zie te vaak dat managers zichzelf overschreeuwen om maar ‘in control’ te blijven. Nergens staat dat managers alleswetend moeten zijn en dat zij de wijsheid in pacht behoren te hebben. Veel demotivatie, gemor en improductiviteit in organisaties ontstaat door het gedrag van managers. Ze oogsten wat ze er zelf in gestopt hebben.

Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat managers het zichzelf vaak moeilijker maken dan nodig. Door medewerkers niet de ruimte te geven hun vak uit te oefenen, manage met aandacht door ze hun wil op te leggen en door ze geen echte en oprechte aandacht te geven. De psycholoog McGregor wist het jaren geleden al (maar elke manager moet deze waarheid zelf opnieuw uitvinden en onderkennen): het mensbeeld van de manager beïnvloedt mede zijn managementstijl.

Het mensbeeld van de manager bepaalt mede zijn managementstijl

Het mensbeeld van de manager bepaalt mede zijn managementstijl

Managen en leidinggeven niet hetzelfde

Managen is iets voor en door mensen gedaan krijgen. Al gebruik ik managen en leidinggeven als synoniemen, volledigheidshalve moet gezegd worden dat dit niet helemaal hetzelfde is. Leidinggeven is op basis van persoonlijk contact het gedrag van mensen beïnvloeden. U doet dit door medewerkers te instrueren en te coachen, te inspireren en soms te corrigeren en door taken en bevoegdheden te delegeren. Managen is iets voor en door mensen gedaan krijgen. Door te plannen, te budgetteren, te ordenen, problemen op te lossen en te controleren.

Persoonlijk leiderschap is het hebben van zelfinzicht en in staat zijn tot zelfmanagement, door proactief je eigen talent, passie en geweten in te zetten voor managen met aandacht.

Bron: Managen = Gewoon doen

Door: Rudy Kor

Het boek: Managen = Gewoon doen
Rudy Kor neemt de acht managementrollen van de Amerikaanse wetenschapper Quinn als uitgangspunt in zijn boek. Managen = Gewoon Doen is daarmee het eerste originele Nederlandstalige boek dat deze acht rollen uitgebreid uitwerkt en ze zo praktisch vormgeeft dat het uitnodigt het inderdaad gewoon te doen.

Reageer op dit artikel