artikel

Vakantie: de ultieme managerstest

Leiderschap

De ultieme managerstest komt er aan: de vakantietijd! Het is de tijd van het jaar om te bepalen of jij als manager je werk wel of niet goed hebt gedaan.

Vakantie: de ultieme managerstest
Vakantie. Haal jij de ultieme managerstest?

Managers zijn ervoor om te zorgen dat het personeel zich ontwikkelt, dat het werk goed wordt gedaan, dat mensen in hun kracht staan  en dat de randvoorwaarden om te werken goed ingevuld zijn. En wanneer kun je dat nu beter testen dan wanneer je op vakantie bent?

Dan zit je lekker Airbnb aan de Spaanse Costa, of all inclusive in Turkije, of in een tentje aan het Lauwersmeer en dan gaat je telefoon, waar je net die oogverblinde vakantiefoto’s mee op Facebook aan het zetten bent. Verstoord vraag je je af welke idioot jou in je vakantie belt, je ziet het nummer en je weet: het is het werk. Wat is er nu weer aan de hand? Het is het teken dat je de managerstest niet gehaald hebt.

Want wat er aan de hand is, is het volgende: jij hebt je werk niet goed gedaan. Want als je jouw werk wel goed had gedaan, had die idioot van je werk jou niet hoeven bellen. Immers, jij als manager bent ervoor om te zorgen dat mensen vanuit hun kracht, kennis en expertise gekoppeld aan de missie en visie die jij als leidinggevende hebt neergelegd, besluiten kunnen nemen die goed zijn voor het bedrijf.

Op het moment dat ze dat niet kunnen, en ze het niet drie weken zonder de manager kunnen, heb je dus iets niet goed genoeg gedaan. Of je hebt de verkeerde mensen aangenomen, of je hebt je mensen niet goed begeleid, of je hebt je mensen zo bang gemaakt om te falen dat ze niks durven doen zonder jouw toestemming.

Commanders intent

Het feit dat ze bellen, betekent dat jouw commanders intent niet goed is geweest. De commanders intent is een term uit de krijgsmacht, die stamt uit de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers introduceerden hem toen als Auftragstaktik. De Commanders intent beschrijft wat de eenheden moeten bereiken met hun acties: een gebied veroveren en veilig maken bijvoorbeeld. En dat moet omdat dat gebied binnen het grote plaatje belangrijk is voor het vestigen van een stabiele machtsbasis in een nog groter gebied, zodat er weer infrastructuur, scholen en ziekenhuizen gebouwd kunnen worden en de bevolking weer veilig is en zich kan ontwikkelen. De commanders intent beschrijft dus heel duidelijk wat er moet gebeuren, en niet hoe het moet gebeuren, dat mogen de eenheden zelf bepalen. De commandant moet alleen zorgen dat de eenheden de juiste middelen hebben om die doelen te bereiken. En daardoor kunnen eenheden ook als de communicatielijnen bijvoorbeeld zijn uitgeschakeld, toch door blijven gaan met het ondernemen van actie, omdat ze precies weten wat bereikt moet worden.

Als je dat als manager goed doorvoert wat een afdeling bereiken moet, en dat doel is kristalhelder, en je geeft het grotere geheel aan – de organisatie wordt zo winstgevender, de klanten zijn meer tevreden en het schept een basis voor nieuwe innovatie -, dan geef je jouw professionals (jouw eenheden) de ruimte om zelf keuzes te maken. En die keuzes zijn goed, want ze weten wat er op kortere termijn verwacht wordt, en wat ze op langere termijn moeten bereiken.

Vertrouwen in elkaar

Dat vraagt natuurlijk wel wat van elkaar: vertrouwen vooral. Vertrouwen van jou in je mensen dat ze kunnen wat jij van ze vraagt en vertrouwen van je mensen in jou dat jij de juiste opdracht geeft, en dat ze de ruimte hebben om zelfstandig te mogen manoeuvreren. En dat vraagt van jou als manager dat jij jouw missie en visie en beoogde resultaten volkomen duidelijk maakt aan jouw team. Je hoeft dan niet te zeggen hoe ze het exact moeten doen, maar alleen wat ze moeten bereiken.

Gebruik dus de commanders intent, heb echt vertrouwen in je mensen en je kunt echt met een goed gevoel, ongestoord op vakantie. Met de commanders intent doorsta jij de managerstest met glans! En anders hebben we hier nog vier tips om rustig van je vakantie te genieten.

Door: Eduard van Brakel

Boekentips voor op vakantie:

Reageer op dit artikel