artikel

Perfecte peptalk: zo moet het

Leiderschap

Wees empathisch en geef richting en betekenis. Dat zijn dekenmerken van effectieve peptalk volgens recent wetenschappelijk onderzoek.

Perfecte peptalk: zo moet het
Elke manager moet hem kunnen geven: de peptalk

Het is iets wat elke manager moet kunnen: een peptalk houden die medewerkers energie geeft en ze tot mooie prestaties aanzet. Toch zijn weinig managers er formeel in getraind hoe je dat voor elkaar krijgt. De meesten leren het door inspirerende chefs, coaches of docenten die ze hebben gehad te imiteren – of desnoods hoofdpersoon Jordan Belfort uit The Wolf of Wallstreet. Niet gestructureerd in elk geval.

Dat is zonde, zegt Daniel McGinn, want er zijn wel degelijk wetenschappelijke inzichten over hoe je mensen op die manier motiveert. Vooral Jacqueline en Milton Mayfield hebben er onderzoek naar gedaan, en hun bevindingen worden ondersteund vanuit de hoek van de sportpsychologie en de militaire geschiedenis. Het blijkt dat drie elementen kenmerkend zijn voor effectieve peptalks.

Drie kernelementen van de peptalk

  1. Richting geven.
    Dit komt neer op het gebruik van ‘onzekerheid-verminderende taal’. Dat gebeurt als een leider informatie geeft over hoe de te verrichten taak precies kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door makkelijk te begrijpen instructies te geven, taken helder te definiëren en te detailleren hoe de performance zal worden geëvalueerd.
  2. Empathische taal. Dat is taal die zorg voor de toehoorder als mens uitstraalt. Denk aan lof, aanmoediging, dankbaarheid en erkenning dat de klus lastig is. ‘Hoe gaat het met jullie?’ ‘Ik besef dat dit een uitdaging is, maar ik vertrouw erop dat jullie het kunnen.’ ‘Jullie welzijn staat voor mij boven aan het prioriteitenlijstje.’
  3. Betekenisgevende taal. Hiermee leg je uit waarom een taak belangrijk is. Bijvoorbeeld door hem te koppelen aan de doelstelling van de organisatie of aan de persoonlijke doelen van je publiek. Vaak gebeurt dat deels via verhalen – bijvoorbeeld over mensen in het bedrijf die er hard aan hebben getrokken om mooie dingen voor elkaar te krijgen, of over hoe het bedrijf echt een verschil heeft gemaakt in het leven van klanten.

Een goede peptalk bevat alle drie deze elementen, maar de precieze mix moet afhangen van de context en het publiek. Zo hebben ervaren medewerkers die vertrouwd werk uitvoeren misschien niet veel richting nodig. Medewerkers die al nauw verbonden zijn met een leider hebben misschien minder empathische taal nodig. Betekenisgeving is in de meeste situaties nuttig maar hoeft minder te worden benadrukt als de einddoelen van het werk helder zijn.

Bron: Harvard Business Review, juli-augustus 2017

Door: Ed Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel