artikel

Vijf factoren die bepalen hoe groot je invloed is

Leiderschap

De CEO neemt de uiteindelijke beslissingen, maar we weten allemaal dat daar meestal een heel proces aan voorafgaat waarin (senior) managers dingen in bepaalde richtingen sturen. In dat proces zijn bepaalde executives stukken invloedrijker dan anderen.

Vijf factoren die bepalen hoe groot je invloed is
Vergroot je invloed

Het zijn de mensen die de aandacht krijgen van hun collega’s en hun baas als ze een controversieel punt aan de orde stellen. Dingen die zij belangrijk vinden komen op de corporate agenda en worden vaak met succes opgepakt, óók als het om netelige kwesties gaat (zoals nieuwe strategische richtingen). Zij krijgen dingen voor elkaar terwijl collega’s met – formeel althans – evenveel macht of een even hoge functie daar niet in slagen. Hoe doen zij dit?

Perry Buffett (Booz & Company) deed onderzoek naar de ‘beïnvloedingscompetentie’ van executives en ontdekte dat vijf factoren essentieel zijn voor effectief gebruik van je invloed:

Invloed krijg je door:

  1. Durf lastige problemen aan de orde te stellen. Dat getuigt van leiderschap, wat je invloed vergroot.
  2. Laat je persoonlijke agenda thuis. Als je je invloed alleen probeert aan te wenden om eigenbelangen te behartigen, bijvoorbeeld om promotie of meer macht te krijgen, loopt dat uiteindelijk vaak slecht af. Managers die zich door een organisatie ellebogen met machiavellistisch politiek spel vergeten dat persoonlijk succes een nevenproduct is van teamsucces  en corporate  succes. Doorgaans boeten zij op den duur bij hun collega’s in aan geloofwaardigheid – en dus aan invloed.
  3. Blijf boven het politieke (machts)spel staan maar negeer het niet. Laat je chef profiteren van je kennis maar zorg dat hij toch altijd ruimte houdt om dingen een andere kant op te sturen. Ook: het is misschien onmogelijk om geen vijanden te maken – maar wie té veel vijanden heeft, redt het meestal niet. Ken je mede- en tegenstanders (en hun motieven).
  4. Gebruik je emotionele intelligentie binnen de groep: wees bescheiden, ga voor op feiten gebaseerde presentaties, domineer besprekingen niet, luister naar mensen (ongeacht hun functie of niveau).
  5. Wees volhardend: als de groep tot een beslissing komt, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er ook tot actie wordt overgegaan. Soms moet je er nog anderen bij betrekken en er nog meer tijd en energie in steken om iets voor elkaar of in beweging te krijgen.

(Bron: Perry Buffett in Strategy+business)

Boekentips:

Reageer op dit artikel