artikel

Effectief leiden als je een puinhoop overneemt

Leiderschap

Als je als manager een nieuwe aanstelling krijgt, word je niet zelden geconfronteerd met een team of afdeling waarin van alles mis is. Hoe pak je dat aan, als je een puinhoop overneemt?

Effectief leiden als je een puinhoop overneemt
Leiden in de puinhoop: zorg dat de data op orde zijn

Het behoeft geen betoog dat je succeskansen een duikvlucht nemen als het een rommeltje is in een team, afdeling of business die jij onder je hoede krijgt in een nieuwe functie. Dit kun je doen.

Tips om te leiden in een puinhoop

Weersta de verleiding om emotioneel afstand te nemen. Hoe begrijpelijk het op zich ook is om de problemen die je aantreft op afstand te houden, het zal dingen verergeren. De mensen waaraan je leiding moet geven worden banger, wantrouwender en raken (nog meer) gedemotiveerd.

Geef nooit de schuld aan je voorganger(s). Iedereen weet al dat jíj niet de oorzaak bent. Kijk niet achterom maar vooruit. Zeg liever iets als: ‘We kunnen niet meer veranderen wat hier in het verleden is gebeurd. We kunnen wél veranderen wat we nu gaan doen, hoe we er samen uitkomen.’

Verwijs zo min mogelijk naar je successen in het verleden. Die helpen je niet om de huidige situatie vlot te trekken. Mensen ergeren zich mogelijk alleen maar als je jezelf op de borst klopt. Presenteer gewoon oplossingen die volgens jou werken (maakt niet uit of je ze elders al hebt ingezet of niet).

Wees je bewust van de dunne lijn tussen zelfpromotie en echte hulp van medewerkers. Mensen in een beschadigd team of organisatieonderdeel willen laten zien wat ze waard zijn – ze zijn bang om hun baan kwijt te raken. Wees dus niet verbaasd als je bedolven wordt onder de ideeën, adviezen en andere steun van medewerkers. Maak dat proces transparant en centraal, met duidelijke selectiecriteria voor waaraan ideeën en oplossingen moeten voldoen. Maak je mensen ook duidelijk dat ze hun eigen ideeën moeten beoordelen vanuit een neutrale situatie (niet vanuit de angst om hun baan te verliezen).

Test de betrouwbaarheid van je data. Het is sowieso al extra moeilijk om bij zware tegenwind de onverbloemde data te krijgen. En het wordt nog moeilijker als iedereen onschuldig, waardevol en belangrijk wil overkomen. Wees op je hoede voor manipulatie. Schakel desnoods externe analisten in voor een onafhankelijke audit.

Bron: Harvard Business Review

Door: Ed Kerkman

Reageer op dit artikel