artikel

Leidinggeven aan cynici

Leiderschap

Veel medewerkers zijn nogal cynisch over hun senior managers. Leidinggeven aan cynici is dus een belangrijke skill.

Leidinggeven aan cynici

Het vertrouwen in business-executives is laag, bevestigt een enquête die Gallup in december onder Amerikanen hield. 28% schat de eerlijkheid en ethische normen van executives in als laag of zeer laag, 54% als gemiddeld en slechts 16% als hoog of zeer hoog. Zelfs advocaten scoren beter. Alleen reclamemensen, parlementsleden, autoverkopers en lobbyisten doen het slechter dan executives.

Ontkennen is zinloos: als je leiding geeft aan medewerkers, geef je per definitie ook leiding aan veel cynische medewerkers. Een kansloze missie? Toch niet, want in de meeste gevallen is het cynisme een verdedigingslaagje. Het verdwijnt als sneeuw voor de zon als het je lukt om de ware bron van al dat cynisme en het daaruit voortkomende wantrouwen weg te nemen.

Drie wapens tegen cynisch gedrag

  1. Wees altijd eerlijk.
    Lieg nooit, ook niet om bestwil. Als je over informatie beschikt die je niet kunt geven, verzwijg dat dan niet: zeg gewoon dat je informatie hebt die je niet mag geven. De waarheid is voor cynici belangrijker dan transparantie.
  2. Wees fair.
    Voor cynici is fair play essentieel. Gebruik medewerkers dus niet in kantoorpolitieke spelletjes, offer ze niet op om je huid te redden, behandel mensen altijd rechtvaardig, geef ze een fatsoenlijk salaris, betaal ze niet minder dan een collega die even goed presteert. Enzovoort.
  3. Walk the talk.
    Als mensen niet in de boodschapper geloven, geloven ze de boodschap ook niet. Als je iets niet gaat doen wat je zegt te gaan doen, of er minstens publiekelijk niet in slaagt om het te doen, moet je de belofte gewoon niet doen. Belofte maakt schuld.

Bron: Strategy+business

Door: Ed Kerkman

Boekentips:

Reageer op dit artikel