artikel

Uitblinken mag…. het is je talent

Leiderschap

In Nederland hebben we het vaak over de zesjescultuur. Maar wat bedoelen we eigenlijk met die zesjescultuur en wat is de relatie met talentontwikkeling?

Uitblinken mag…. het is je talent

De relatie van zesjescultuur met 9-5 mentaliteit

Wanneer je op internet zoekt op het woord Zesjescultuur kom je via onder andere uit bij de volgende betekenis:

Met de termen zesjescultuur, zesmincultuur of zesjesmentaliteit wordt gedoeld op de instelling of houding om de inspanningen te richten op het behalen van slechts het minimaal benodigde resultaat.

Op zich zal deze uitleg voor velen herkenbaar zijn wanneer je dit relateert aan school. Maar ook binnen organisaties zie je deze cultuur geregeld terug. Het sluit ook goed aan een ander begrip dat bekend is binnen het bedrijfsleven, namelijk de 9-5 mentaliteit. In de combinatie van beide begrippen gaat het geregeld om medewerkers, die in het leven buiten de organisatie geregeld enorm bevlogen zijn en hun talenten benutten. Echter, wanneer zij door de organisatiedeur wandelen is sprake van een ware metamorfose. De bevlogen en talentvolle mens verandert in een medewerker die zijn of haar hoofd niet boven het maaiveld uitsteekt en slechts doet wat met minimale inspanning gedaan moet worden. De passie ontbreekt, de minuten worden nog net niet hardop afgeteld en van excelleren en het ontwikkelen van de eigen talenten is al helemaal geen sprake. Een gemiste kans!

Gemiste kans

Het punt is dat medewerkers die de eigen talenten (on)bewust niet willen benutten zichzelf en ook de organisatie in de vingers snijden. Het is namelijk algemeen bekend dat mensen die hun talenten benutten meer energie en werkplezier hebben en daarnaast ook productiever zijn voor organisaties. Het is dus voor alle betrokkenen van belang een organisatieklimaat te creëren waarin medewerkers worden gestimuleerd uit zichzelf aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de eigen talenten. Een klimaat waarbinnen het acceptabel is uit te blinken!

Een schone taak

Er ligt op dit gebied overigens ook een schone taak voor de leidinggevenden. Het gebeurt namelijk nog geregeld dat zij zich richten op werk-gerelateerd gedrag en vaardigheden, die niet goed gaan of niet onvoldoende uitdagend zijn. Sturing dus op onvolkomenheden om de 4 naar een 6 te brengen. Dit in plaats op te onderzoeken wat medewerkers wel inspireert en motiveert en daarmee van de 7 een 9 of zelfs een 10 te maken. En het gevolg valt te raden, we houden de zesjescultuur in  stand.

De juiste dingen doen

Maar wat dan? Het begint met het in beeld brengen van de talenten van medewerkers en hier ruimte aan geven. Hierdoor kunnen mensen en organisaties excelleren en uitstijgen boven het zesje. Dit alles vanuit de energieke gedachte:

Uitblinken mag…. het is je talent

Door: Richard van der Lee – Senior consultant Projects & Change bij Improven

Reageer op dit artikel