artikel

Welke rol wil jij in netwerkleiderschap?

Leiderschap

Soms is het lastig de afweging te maken om het netwerkleiderschap op je te nemen. Dat heeft met twee dingen te maken: het kan veel opleveren maar het kost ook veel tijd, en er bestaan verschillende rollen die wel of niet bij je passen.

Welke rol wil jij in netwerkleiderschap?

Om de afweging te maken of, en in welke vorm, je het netwerkleiderschap op je wilt nemen, kun je met jezelf en met de andere leden van het netwerk in gesprek gaan over de mogelijkheden. Neem daarvoor de volgende stappen:

  1. Teken het kwadrant van netwerkleiderschap.
  2. Construeer voor jezelf een verhaal over hoe je jouw rol als netwerkleider vorm kan geven.
    • Bij bestaande netwerken kun je gebruikmaken van verhalen over het verleden. Maak gebruik van de volgende vragen: op welke manier beïnvloedde jij de interactie, hoe deed je dat en waarom?
    • Bij netwerken in oprichting kun je verhalen maken over de toekomst (scenariodenken). Maak gebruik van de vragen: op welke manier zou jij de interactie in het netwerk willen beïnvloeden, hoe zou je dat doen en waarom?
  3. Vraag iedereen zichzelf te plotten in het kwadrant (soms kom je jezelf op meerdere plekken tegen). Ontdek met elkaar wat dat betekent. Welke rol zou je willen oppakken? Wil en kan je dat waarmaken?
Kwadrant voor netwerkleiderschap

Kwadrant voor netwerkleiderschap

Bron: Organiseren in en met netwerken

Onder redactie van: Nikki Willems, Renee Linck en Edwin Kaats.

Het boek: Organiseren in en met netwerken

Werken in netwerken, dat gaat toch vanzelf? Veel mensen spreken over netwerken in termen van ‘zelforganisatie’ of ‘zwermen’, die zich niet laten organiseren. De auteurs laten in dit boek zien dat netwerken wel degelijk zijn te organiseren. Op basis van hun ervaringen in en met netwerken als procesbegeleider, adviseur en deelnemer geven ze jou handvatten om effectiever te werken in én met netwerken.

Reageer op dit artikel