artikel

De onmiskenbare voordelen van genderdiversiteit in de bestuurskamer

Leiderschap

De roep om meer vrouwelijke topbestuurders in het bedrijfsleven is niet alleen een kwestie van het aanpakken van een maatschappelijk ongewenste ongelijkheid, maar kan ook helpen de toekomstige schaarste aan talent te bestrijden, betoogt Frederika Tielenius Kruythoff, managing director Executive Search van organisatieadviesbureau Korn Ferry.

De onmiskenbare voordelen van genderdiversiteit in de bestuurskamer
Frederika Kruythoff

Om daar een beeld bij te geven: in een uitgebreid onderzoek uit 2015 becijferde het McKinsey Global Institute dat het de wereldeconomie een impuls van 12.000 miljard dollar oplevert als het potentieel aan vrouwelijk talent volledig wordt ingezet. Dat gaat weliswaar niet alleen om vrouwen in topfuncties, maar het is niettemin een veelzeggend getal. Een concreter beeld van welke bijdrage vrouwelijk bestuurstalent kan leveren, biedt het uitgebreide onderzoek dat Korn Ferry afgelopen jaar heeft gepubliceerd onder vrouwen die zijn opgeklommen tot CEO van een van de bedrijven uit de Fortune 500. Naast de unieke eigenschappen die elk individu uiteraard heeft, zijn er uit dat onderzoek enkele vaker voorkomende eigenschappen naar voren gekomen.

Geen verschil in competenties

In het onderzoek is gekeken naar vier aspecten die van belang zijn voor leiderschap: ervaringen, competenties, persoonlijkheidskenmerken en drijfveren. Wat ervaring betreft: vrouwen doen er gemiddeld vier jaar langer over om topbestuurder te worden. In dat traject bouwen ze meer variatie op in verschillende functies en ervaringen. Op het vlak van competenties blijken er nauwelijks verschillen te zijn tussen mannelijke en vrouwelijke bestuurders. Dat lijkt misschien een heel neutrale constatering, maar in het licht van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties is het veelzeggend.

Er zijn duidelijke verschillen

Wat betreft persoonlijkheidskenmerken zijn er wel duidelijke verschillen: ten opzichte van het gemiddelde onder topbestuurders scoren vrouwelijke bestuurders lager op zelfvertrouwen en hoger op bescheidenheid. Daar staat tegenover dat ze in staat zijn om veel mensen voor zich te winnen, goed zijn in het ontwikkelen van talenten van werknemers en erg sterk zijn in het smeden van hechte en goed functionerende teams.

Sterkere drang om uitdagingen aan te gaan

In hun drijfveren blijken vrouwelijke topmanagers een nog sterkere drang te hebben om uitdagingen aan te gaan dan mannelijke. Vrouwelijke bestuurders houden niet van een status quo, willen onafhankelijk zijn en hebben meer behoefte aan zingeving: ze hechten sterk aan het idee dat ze met hun bedrijf een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ze zijn daardoor in de regel meer begaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zijn ze doorgaans meer geëngageerd en sterker gericht op innovatie dan mannelijke topmanagers.

Moed komt veel voor bij vrouwelijke bestuurders

Over het algemeen blijken moed en aanpassingsvermogen veel voor te komen bij vrouwelijke bestuurders, kwaliteiten die tegenwoordig nodig zijn om te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. Het is uiteraard vooral interessant om te zien wat de consequenties zijn als deze eigenschappen in de bestuurskamer worden ingezet. Ook daar zijn diverse onderzoeken naar gedaan, waar duidelijke voordelen uit naar voren komen.

Betere resultaten: verbetering winstgevendheid van 15 procent

Kruythoff: ‘In hun drijfveren blijken vrouwelijke topmanagers een nog sterkere drang te hebben om uitdagingen aan te gaan dan mannelijke.’

Kruythoff: ‘In hun drijfveren blijken vrouwelijke topmanagers een nog sterkere drang te hebben om uitdagingen aan te gaan dan mannelijke.’

Wanneer de genderdiversiteit in het topmanagement stijgt van 0 procent naar 30 procent, blijkt dat gepaard te gaan met een verbetering van de winstgevendheid van 15 procent. Onderzoek wijst uit dat bedrijven met een breed samengesteld bestuur beter presteren in tijden van recessie. Ook blijkt dat banken met vrouwen in het bestuur stabieler zijn. Diversiteit betekent dat er vanuit meerdere invalshoeken naar een probleem wordt gekeken en dat bedrijfsstrategieën verschillend worden beoordeeld. Dat levert weloverwogen beslissingen op en maakt teams beter in staat om effectieve innovaties te ontwikkelen.

Talentschaarste tegengaan

Meer vrouwen laten opklimmen naar topfuncties is onlosmakelijk verbonden met het beter vullen van de talentpijplijn. Dat is tegelijkertijd een manier om het probleem van de groeiende talentschaarste te helpen tegengaan. Het vergroten van het aanbod aan geschikt talent kan een flinke besparing opleveren op de kosten van het invullen van functies waar de talentschaarste het grootst is.

Betere aansluiting bij klanten

Vrouwen zijn verantwoordelijk voor zo’n 70 procent van de consumptieve bestedingen. Vrouwen in het bestuur zijn dan ook belangrijk om aansluiting te hebben op wat er speelt in de markt. Er is een onderzoek dat erop wijst dat teams met minimaal twee teamleden die tot de doelgroep behoren 158 procent beter zijn in het begrijpen van de klantbehoeften.

Bedrijfsreputatie

Consumenten verlangen in toenemende mate van bedrijven dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die duidelijk laten zien dat ze zich inspannen voor diversiteit in het bestuur, dragen daarmee bij aan een betere reputatie van de onderneming.

Meer vrouwen in het bestuur is geen doel op zich en diversiteit in het bestuur werkt alleen als het goed gemanaged wordt. Een team met al te grote onderlinge verschillen zal immers te veel moeite hebben om tot elkaar te komen. Toch zijn de voordelen van (gender)diversiteit in het bestuur dermate onmiskenbaar, en ook allengs bekender, dat het inmiddels lastig te verantwoorden is als bedrijven deze voordelen zouden laten liggen.

Frederika Tielenius Kruythoff, managing director Executive Search van organisatieadviesbureau Korn Ferry.

Bron: Executive Finance

Reageer op dit artikel