artikel

Verstikken, verdragen of versterken van talenten

Leiderschap

Als ik terugkijk op meer dan vijftien jaar leidinggeven en observeren van leidinggevenden, zie ik drie manieren waarop leiders omgaan met talentvolle leiders om hen heen. Ik noem het de drie V’s van leiderschapsontwikkeling. Ze verstikken die talentvolle leiders, ze verdragen hen of ze versterken hen. Ik ben benieuwd in welke categorie jij in de regel valt.

Verstikken, verdragen of versterken van talenten

Verstikken

Ten eerste: verstikken. Na jaren hard werken heb je een leidinggevende positie bereikt. Je hebt er misschien zelfs voor moeten vechten. Je hebt nu wellicht wat meer aanzien, wat meer macht en waarschijnlijk een wat hoger salaris. Je hebt geleerd om vooral aan jezelf te denken. Nu is het een kwestie van je positie beschermen tegen al die jongere versies van jezelf die ook graag een stapje omhoog willen doen. Daar past het ontwikkelen van talentvolle leiders niet bij. Sterker nog: als je dat zou doen, zou je je eigen graf graven. Dat nooit, dus begraaf je het talent van die talentvolle leider. Je negeert het. Je geeft er geen aandacht aan. Je spendeert er geen tijd aan. Je maakt er geen gebruik van. Je geeft het zeker geen ruimte. Met andere woorden: je verstikt het.

Verdragen

Ten tweede: verdragen. Veel leidinggevenden hebben het ontwikkelen van de leiders om hen heen gewoonweg niet in hun agenda staan. Soms omdat ze het te druk hebben, soms omdat ze het niet belangrijk genoeg vinden en soms omdat ze niet goed weten hoe ze het moeten aanpakken. Ik zie veel talentvolle leiders die worden verdragen. Ze worden niet tegengewerkt, maar ze worden ook niet geholpen. Ze staan er alleen voor. Hoewel je uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor je leiderschapsontwikkeling, kun je niet zonder de hulp van anderen. En zeker je eigen leidinggevende is daarbij van grote invloed.

Versterken

Ten derde: versterken. Als je kijkt naar de eerste twee manieren zou je bijna denken dat alle leidinggevenden rotzakken of onbenullen zijn. Niets is minder waar. Veel leidinggevenden willen graag talentvolle medewerkers en ook leiders helpen bij hun ontwikkeling. Ze zoeken ondanks volle agenda’s actief naar mogelijkheden om dit te doen. Ze investeren tijd in een-op-eengesprekken. Ze betrekken hen bij uitdagende projecten. Ze geven extra feedback. Ze stellen budget beschikbaar voor coaching en training.

Je kunt natuurlijk niet iedereen in je omgeving versterken. Het is goed om als doel te hebben dat je niemand verstikt en dat je ten minste één of twee leiders om je heen bewust en nadrukkelijk versterkt.

Opdracht: Verstikken, verdragen, versterken

Maak eens een lijstje van leidinggevenden of mensen met leiderschapspotentieel in jouw organisatie of omgeving. Zet nu achter elk van de namen of je deze persoon verstikt, verdraagt of versterkt.

Bron: Ontwikkel je leiderschap

Door: Joël Aerts

Het boek: Ontwikkel je leiderschap

Leiderschap is geen doel op zich. Het is slechts een middel. Een middel om het verschil te maken in je eigen leven, in je organisatie en in de wereld om je heen. Daarom is het waardevol om je leiderschap te ontwikkelen. Bij jezelf en bij anderen.

Reageer op dit artikel