artikel

Nicole Edelenbos vecht voor vrouwen aan de top

Leiderschap

Er moeten meer vrouwen terechtkomen op besluitvormende posities in organisaties. Dat is het doel waar Nicole Edelenbos voor strijdt. Dat doet zij door vrouwen bewust te maken van hun ingesleten gedrag en van hoe het anders kan. En door organisaties te wijzen op het belang van vrouwelijk leiderschap.

Nicole Edelenbos vecht voor vrouwen aan de top

“Er is meer vrouwelijk leiderschap nodig in organisaties. Wat overigens niet voorbehouden is aan vrouwen, want ook mannen kunnen vrouwelijk leiderschap laten zien. Maar vooral is nodig dat er meer vrouwen aan de top komen, dat zij leiders worden.” Dat zegt Nicole Edelenbos, drijvende kracht achter het programma Future Female Leaders, voor meer vrouwen aan de top. Zij heeft haar sporen verdiend als directeur en bestuurder van verschillende bedrijven in diverse sectoren. Als vrouw die de top bereikt heeft, wijst zij andere vrouwen de weg daarheen.

Kosten en baten

“Ik geloof in diversiteit”, verklaart Edelenbos haar drive. “Dat is goed voor de positie van vrouwen zelf. Maar belangrijker: ik vind het kapitaalvernietiging voor de maatschappij als vrouwen op enig moment besluiten ermee op te houden.” Zij heeft het niet over vrouwen die bewust parttime werken en daar gelukkig mee zijn. “Die vrouwen moeten dat lekker doen. Nee, ik heb het over vrouwen die wél de top hadden willen bereiken, maar bij wie het niet is gelukt omdat ze de kostenkant hoger vonden dan de batenkant.” En dat, weet Edelenbos, komt té vaak voor. De oplossing, zegt zij, ligt deels bij vrouwen zelf. “Maak jezelf niet kleiner dan je bent. Noem jezelf geen manager als je directeur-dingen doet. Vermeld belangrijke nevenactiviteiten niet achteraan in je cv, maar begin ermee. Op dat punt kunnen vrouwen veel leren van mannen, want die positioneren zichzelf wél goed. En vráág gewoon om die promotie en dat salaris. Weg met de valse bescheidenheid!” Een ander deel van de oplossing voor het ontbreken van vrouwen aan de top ligt bij organisaties. “Zolang zij niet bereid zijn hun criteria voor leiderschap aan te passen, komen we niet uit deze vicieuze cirkel: organisaties blijven zoeken naar masculien leiderschap, terwijl feminien leiderschap veel beter past.”

Feminien, masculien en androgyn leiderschap

Organisaties die kandidaten zoeken voor een bepaalde leidinggevende functie, letten op de foute criteria, legt Edelenbos uit. “Uit onderzoek blijkt dat de zoekcriteria uitgaan van masculien leiderschap, dat veel meer gericht op de korte termijn, op taken en resultaten. En daar past negen van de tien keer beter een man bij dan een vrouw. Vrouwen die masculien leiderschap vertonen, zijn dat gaan doen om niet op te vallen. Een vrouw aan de top is vaak one of the guys. En dat is lekker samenwerken. Maar als vierkantjes de norm zijn bij een organisatie, passen daar nooit rondjes bij!”

Feminien leiderschap is juist gericht op de lange termijn. Het draait daarbij niet om ego’s, maar om het team en om kwaliteit, het is meer empathisch, verbindend en meer communicatief. Naast de feminiene en masculiene leiderschapsstijl is er ook androgyn leiderschap: een beetje van allebei.

Labels

Nicole Edelenbos: Weg met de valse bescheidenheid!

Nicole Edelenbos: Weg met de valse bescheidenheid!

Edelenbos: “Androgyn leiderschap klinkt als meest ideaal in alle situaties, maar dat is niet zo. Onder omstandigheden waarin we steeds meer in gelijkwaardigheid moeten gaan netwerken in plattere organisaties, past vrouwelijk leiderschap toch echt beter. Alleen in bijvoorbeeld crisissituaties, waarin snel besloten moet worden, heb je juist masculien leiderschap nodig. Bokito op de rots, inderdaad.”

De labels masculien, feminien en androgyn zijn op zichzelf niet zo interessant, zegt Edelenbos. “Het gaat erom dat organisaties snappen welke vormen van leiderschap er zijn. Begrip leidt tot verandering.”

Verschil maken

Met Future Female Leaders richt Edelenbos zich vooral op jonge vrouwen. Is aan oudere vrouwen geen eer te behalen? “Wel degelijk!”, zegt zij, “van mijn programma leer je altijd veel. Ik praat ook met oudere vrouwen, maar dan adresseer ik het thema anders. Zij hebben al veel meer werkervaring, hebben hun pad al gekozen en om leren gaan met teleurstellingen. Zij zijn al aan de top, of zijn een andere richting ingeslagen. Maar voor jonge, ambitieuze vrouwen kan het programma net het steuntje in de rug zijn waardoor ze de top halen. Voor hen maak ik het verschil.”

Tijdens de opleiding

En dat verschil maken mag van Edelenbos wel op school al beginnen. “Even generaliseren: meisjes zijn goed op school en in hun studie, veel beter dan jongens. Die vinden een zesje wel genoeg. Na hun opleiding stagneert het succes van meisjes, en maken jongens carrière. Het (hoger) onderwijs sluit voor meisjes dus veel minder goed aan bij wat ze nodig hebben als ze gaan werken, dan voor jongens. Komt dat doordat er juist te veel vrouwen in het onderwijs zitten, en hebben we daar meer mannen nodig? Ik zou daar wel onderzoek naar willen doen, want ik signaleer het probleem.”

De kracht van vrouwelijk leiderschap

Op maandag 10 december spreekt Nicole Edelenbos over de kracht van vrouwelijk leiderschap aan Business Universiteit Nyenrode. Haar college maakt onderdeel uit van de collegereeks Excelleren in vrouwelijk leiderschap. Zij geeft toehoorders inzicht in de ups & downs van haar eigen carrière, gecombineerd met de theorie erachter. “Ik lepel geen boekenwijsheid op, maar ik heb het allemaal zelf doorleefd. En ik kan om mezelf lachen, dus ik breng het met humor. Dat zorgt voor herkenning. Na afloop gaan mensen opgelucht de deur uit.”

Door: Lydia Lijkendijk

Reageer op dit artikel