boek

Leiderschap in de publieke sector

Leiderschap

Succesvol veranderen begint met effectief leiderschap, inclusief consistent voorbeeldgedrag. Uitgangspunt voor ieder leiderschapstraject is de aanmoediging tot continue verbetering. Dit vraagt om te beginnen aandacht voor persoonlijk leiderschap, interpersoonlijke relaties, teams en een explicitering van gewenste normen en gewenst gedrag, ook op organisatieniveau. Dit boek geeft handreikingen voor een systematische aanpak van zulke expliciteringen.

Leiderschap in de publieke sector

Effectieve leiderschapsontwikkeling in de context van continue externe en interne veranderingen en taakstellingen is niet eenvoudig. Bovendien staat het rendement van leiderschapsontwikkeling of MD-trajecten nogal eens ter discussie. De auteurs ontdekten dat er een kloof is tussen wetenschap en praktijk op het gebied van effectief leiderschap en leiderschapsontwikkeling. En dat is jammer, omdat de managementwetenschappen de laatste decennia juist zoveel vooruitgang hebben geboekt op dit terrein. In de managementpraktijk leeft een veelheid aan vragen. Hoe ontwerp je effectieve MD-trajecten of leiderschapsontwikkeling met een gezonde impact? Welke werkzaam gebleken recente benaderingen zijn voor u interessant? Is het rendement van investeringen in leiderschap te meten? Hoe kan leiderschapsontwikkeling meer ‘lean’ worden georganiseerd?

Reageer op dit artikel