artikel

Verantwoording en leren in publieke organisaties

Leren

Praktijkervaringen met New Public Management binnen het hoger onderwijs, de zorg, justitie, volkshuisvesting in Nederland hebben geleid tot ontevredenheid, demoralisering, protest en cynisme onder diegenen die het dagelijkse uitvoerende werk doen in de publieke sector.

Verantwoording en leren in publieke organisaties

In de Nederlandse publieke sector is de afgelopen decennia een duidelijke trend zichtbaar in de richting van een meer bedrijfsmatige en kwantitatieve manier van werken en aansturen (‘New Public Management’). Hiertegen is echter de laatste jaren veel verzet gerezen. Dr. Max Visser (zie foto) reikt in een artikel in M&O een raamwerk aan waarmee publieke organisaties zelf kunnen reflecteren op deze manier van werken en aansturen. Toepassing van dit raamwerk in de literatuur en in een voorbeelddiscussie leert dat het ‘New Public Management’ niet goed lijkt te passen bij de meeste activiteiten in publieke organisaties.
Lees het hele artikel door het hieronder gratis te downloaden.

Reageer op dit artikel