Martin van Staveren

Martin van Staveren

Martin van Staveren

Welzijn vergroten door effectiever om te gaan met risico’s. Dat is de missie van Martin van Staveren. Onze huidige wereld is immers dynamisch, met volop onzekerheden én kansen. Die onzekerheden worden risico’s, als ze negatieve gevolgen voor organisatiedoelen, projectdoelen, teamdoelen of persoonlijke doelen kunnen hebben. Risico’s hebben effect op mens en dier, binnen en buiten organisaties. Effectiever met ze omgaan helpt dus om welzijn te vergoten.

Mensen in organisaties realistisch en effectief met risico’s leren omgaan, zonder de illusie te wekken dat elk risico kan worden vermeden. Dat is de vertaling van deze missie in acties, waar Martin dagelijks aan werkt. Hij staat dan ook voor vernieuwend en pragmatisch risicomanagement en noemt dat risicogestuurd werken. Onderzoeksresultaten uit zijn promotieonderzoek, in combinatie met praktijkervaringen, hebben geleid tot zijn eerste managementboek: Risicogestuurd Werken in de Praktijk.