artikel

Vorm geven aan thema duurzaam ondernemen

MVO

Duurzaamheid is voor veel studenten nog een vage term waarvan ze niet weten wat ze er in de praktijk mee moeten. Dat geldt ook voor managers die geen handen en voeten weten te geven aan ‘duurzaam ondernemen’. Wat houdt duurzaam ondernemen eigenlijk in en waarom is het belangrijk? Prof. dr. Jan Jonker schreef samen met een aantal van zijn studenten een verhelderend overzichtswerk: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Jonker wil het thema toegankelijk maken: “We moeten het debat over duurzaamheid versnellen.”

Vorm geven aan thema duurzaam ondernemen

Als hoogleraar Duurzaam ondernemen aan de Nijmegen School of Management (NSM), onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, houdt hij zich al jarenlang bezig met hoe je het thema duurzaam ondernemen in de praktijk in en tussen organisaties vorm kunt geven. Hij werkt daarbij samen met bedrijven in binnen- en buitenland en experimenteert met sociale media om mensen bij het thema te betrekken.

Toegankelijk

Bij het schrijven van het boek Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen heeft Jonker nadrukkelijk zijn studenten betrokken.

“Twee van mijn studenten, Frans Diepstraten en Jos Kieboom, hadden een scriptie met dusdanige interessante inzichten geschreven dat ik vond dat we daar meer mee moesten doen. We hebben dit gecombineerd met mijn kennis en na anderhalf jaar is dit boek ontstaan. Met dit boek wil ik maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen toegankelijk maken en het debat over dit thema versnellen. Want dit is het Groot Niet Te Vermijden Debat van de Toekomst! Of we het nu leuk vinden of niet, we kunnen niet om duurzaamheid heen.”

Snel inlezen
Het boek geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste denkers en hun ideeën van de afgelopen veertig jaar. De ontwikkelingen in het denken over en het organiseren van duurzaam verantwoord ondernemen staan centraal. Een boek vol theorieën en modellen is het niet, het geeft juist een duidelijke link naar de praktijk.

Een dergelijk praktisch overzichtsboek was er nog niet. Hoewel dit boek primair een hbo-studieboek is, is het ook uitermate geschikt voor managers die zich snel willen inlezen. Binnen twee uur kun je helemaal op de hoogte zijn door het boek ‘kruislings te lezen’: je pakt er een thema uit dat past bij je bedrijf en neemt de begrippenlijst door. Het tweede deel van het boek bestaat uit een verklarende woordenlijst van 150 termen, begrippen en concepten, op basis van baanbrekende rapporten of initiatieven die in de loop der tijd ontwikkeld zijn.

Genuanceerd beeld
Jonker wil benadrukken dat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet gelijk staat aan ‘energiebesparing en ledlampjes’.

“Het is belangrijk dat we uitgaan van een genuanceerd beeld om het Debat van de Toekomst aan te kunnen gaan. Managers zitten er vaak niet op te wachten, maar het wordt hoe dan ook een issue. Laten we het dan niet puur als bedreiging maar juist als kans zien. Hoe kunnen we serieus vorm geven aan deze uitdaging? Dit boek wil de lezer helpen een passend antwoord op deze vraag te formuleren door de essentie van relevante ontwikkelingen te vertalen naar ideeën voor de praktijk.”
*
Tekst: Bianca Minkman
*
Ga voor het boek Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen van prof. dr. Jan Jonker naar onze shop >>>

Reageer op dit artikel