artikel

Anders werken maakt manager overbodig

MVO

Hoe vertaal je duurzame inzetbaarheid naar de werkvloer? In dit artikel vertelt Quint Dozel van Meurs HRM over de 'update' die in zijn organisatie heeft plaatsgevonden. Hierbij is het adviesbureau gestopt met managementfuncties, teams en functieprofielen.

Anders werken maakt manager overbodig

Onze oude organisatie was niet klaar voor de toekomst. We misten de wendbaarheid die nodig is om sterk te staan in een onvoorspelbare toekomst. Daarom heeft een 'update' plaatsgevonden en hebben we gekozen voor anders werken.

Heilige huisjes worden hierbij niet ontzien. We zijn nu een organisatie zonder leidinggevenden, teams en functieprofielen. Daarbij is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd waarin zelfregie, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en initiatief centraal staan.

Vanuit een volwassen werkrelatie doet Meurs HRM een beroep op verantwoordelijkheid, inzetbaarheid, presteren en ontwikkelen van medewerkers. Traditioneel (HR-)beleid maakt plaats voor zelfregie van medewerkers. Daarbij werken wij hard aan onze toekomstbestendigheid.

Hoe ziet anders werken eruit?

 • We geven medewerkers de ruimte.
  Ze kunnen zelf bepalen waar, wanneer, waaraan, hoe en met wie zij werken. Dat gebeurt door visie en richting te geven, maar geen regels te bepalen. Zo kunnen mensen hun energie richten, initiatief ontplooien en ondernemerschap ontwikkelen.
 • We zijn gestopt met managementfuncties.
  Portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor een discipline (bijvoorbeeld de kwaliteit van trainingen), maar niet voor een groep medewerkers. Portefeuillehouders zijn ook eindverantwoordelijk voor het beleid en de doorontwikkeling op een bepaald gebied.
 • Alle projecten en activiteiten noemen we initiatieven en iedereen in de organisatie kan een initiatief starten.
  Zo kunnen zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Iedereen kan zich aan een initiatief verbinden als je daar een toegevoegde waarde voor hebt en voor het initiatief nog mensen nodig zijn. Een initiatief is altijd gelinkt aan minimaal een van de portefeuillehouders.
 • We zorgen dat al de beschikbare initiatieven/werkzaamheden op een open en transparante manier te vinden zijn.
  Hiervoor zetten we Challenger in, een door onszelf ontwikkelde tool die inzichtelijk maakt welke initiatieven er lopen, hoe het daarmee staat en wie er allemaal aan mee werken. Ook kun je je hiermee gemakkelijk verbinden met anderen en de activiteiten in een initiatief volgen.
 • Werknemers faciliteren we om te weten te komen wat hun drijfveren zijn en waar hun kwaliteiten liggen.
  Daardoor kunnen ze zich goed presenteren en zicht verbinden aan passende werkzaamheden en initiatieven. Dat gebeurt door middel van een ePortfolio (eveneens door ons zelf ontwikkeld) in Challenger.
 • We geven medewerkers de regie en verantwoordelijkheid over hun werk en loopbaan.
  Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen inzetbaarheid op onze interne arbeidsmarkt, net als op de echte arbeidsmarkt. Wij hebben procesbegeleiders die gevraagd en ongevraagd hulp kunnen bieden bij het verbeteren van je inzetbaarheid in de organisatie. Zij voeren echte gesprekken met medewerkers, over beleving en subjectieve zaken, zonder systeem en indicatoren.

Wat zijn de ervaringen van medewerkers?

'Ik word er heel enthousiast van dat Meurs dit zo bedacht heeft en dat wij daar de eerste in zijn en vernieuwend in zijn. Ja, ik sta heel positief tegenover onze nieuwe manier van werken. Ik heb wel het gevoel dat ik me meer zichtbaar moet maken. Ik moet laten zien wat ik waard ben, wat ik oplever en wat ik doe.'
Marieke Ruygt, actor

'Je bent wat vrijer, je hebt je eigen verantwoordelijkheden, je kunt het werk zo inkleden dat het je het beste uitkomt. Ik heb ook wel het idee dat je meer ruimte hebt om dingen te regelen, om dingen op te pakken en initiatieven in Challenger te zetten.'
Distefano Noija, actor

'Ik ervaar het als een hele spannende periode, ook wel een hele leuke periode. Ik vind het zelf leuk om met vernieuwing bezig te zijn en ik zie er ook zeker de voordelen van in, zoals ruimte om initiatief te nemen wanneer je kansen signaleert en daarmee een flexibelere organisatie die gemakkelijker kan inspelen op ontwikkelingen in de markt.'
Bas Hattink, initiator

'We willen eigenlijk dat mensen werken in de rol van opdrachtgever/opdrachtnemer, maar ze voelen zich eigenlijk nog werknemer. Dus je moet daar aanvullend iets op regelen en dat zijn de gesprekken met de procesbegeleiders.'
Gerard van Balen, procesbegeleider

'Ik zie langzamerhand steeds meer initiatieven ontstaan waar ik helemaal niet bij betrokken was of waarvan ik zoiets had van: wat goed dat het er is. Die zich helemaal buiten mijn zicht hebben ontwikkeld, waarmee mensen aan de slag zijn gegaan. Dat geeft mij energie.'
Matthijs Verburg, directeur

(Bron: Gidsonline.nl Overduurzameinzetbaarheid.nl)

Reageer op dit artikel