artikel

Oproep Working Papers ‘Duurzaam Organiseren Doen’

MVO

De Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) organiseert samen met Kluwer op 31 mei 2012 het congres Duurzaam Organiseren Doen. Doel is het uitwisselen van kennis en innovaties m.b.t. het organiseren van duurzaamheid in organisaties.

Het congres is onderdeel van het kennisplatform www.duurzaamorganiserendoen.nl. Op dit platform wordt een serie Working Papers gepubliceerd. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om een voorstel voor een Working Paper in te sturen: in maximaal 150 woorden omschrijft u hierin hoe u Duurzaam Organiseren in uw organisatie verder gaat uitwerken. Dat kan zowel theoretisch als praktisch, maar wel met een accent op implementatie en transitie. Deadline is maandag 23 januari 2012.

Prof.dr. J. Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen van de Radboud Universiteit, is voorzitter van de selectiecommissie. Twee weken na de deadline ontvangen inzenders bericht of zij uitgenodigd worden hun voorstel (nog niet eerder gepubliceerd en in het Nederlands) uit te werken tot een artikel dat als Working Paper gepubliceerd zal worden.

Voorstellen (en verzoeken voor meer informatie) graag indienen per e-mail: duurzaamorganiseren@kluwer.nl

Reageer op dit artikel