artikel

NEVI en MVO Nederland brengen duurzaam inkopen naar hoger plan

MVO

NEVI en de MVO Nederland Academie gaan intensief samenwerken om duurzaam inkopen een stap verder te brengen. 

Op 23 februari 2011 tekenden Jan Willem van der Meer (directeur NEVI Netwerk) en Mark Huis in 't Veld (hoofd Partners en Producten MVO Nederland) daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Vorig jaar adviseerden NEVI en MVO Nederland, eigenaar van de MVO Nederland Academie, samen met VNO-NCW, MKB Nederland en De Groene Zaak de overheid over de professionalisering van haar duurzaam inkoopbeleid. Aansluitend daarop nemen beide partijen nu zelf het initiatief om overheidsinkopers en in- en verkopers uit het bedrijfsleven voldoende bagage te geven voor het nieuwe duurzaam inkopen. Zij doen dat onder andere door gezamenlijk workshops, trainingen en masterclasses aan te bieden over dit onderwerp.

Nieuwe golf
Zowel NEVI als MVO Nederland heeft zich gecommitteerd aan het stimuleren van duurzaamheid. Beide partijen doen dat vanuit hun eigen rol. NEVI draagt het belang van de professionalisering van inkoop uit en ondersteunt inkopers in hun kennis- en persoonlijke ontwikkeling. MVO Nederland stelt haar kennis over alle facetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ter beschikking aan ondernemers met MVO-ambitie. 'Die twee doelgroepen hebben elkaar hard nodig om een nieuwe golf van duurzaam ondernemen tot stand te brengen,' aldus Willem Lageweg, directeur MVO Nederland. 'Wij zien de gezamenlijke opleidingen als een noodzakelijk middel om inkopers van overheden en in- en verkopers uit het bedrijfsleven concrete handvatten te bieden voor duurzaam inkopen. Onderdeel daarvan is dat we overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact gaan brengen, onder andere door middel van informatiesessies en marktontmoetingen.'

Samenwerking
NEVI en MVO Nederland hebben eerder samengewerkt, onder andere bij het uitbrengen van het advies aan de overheid over haar duurzaam inkoopbeleid en bij de ontwikkeling van een online ketenmanagement game. Jan Willem van der Meer, directeur NEVI Netwerk: 'Met deze samenwerking laten we zien dat we initiatief nemen om het dossier duurzaam inkopen een stap verder te brengen. Duurzaam inkopen is niet alleen iets van de inkoper maar staat of valt met het contact met en innovatieve oplossingen uit de markt en een duidelijke stimulans vanuit de overheid. Door de handen ineen te slaan hopen wij een bijdrage te leveren aan het kweken van begrip tussen overheid en bedrijfsleven, het ontsluiten van kennis en good practices.'

Opleidingen
Het gezamenlijke aanbod zal onder andere bestaan uit de trainingen ‘Duurzaam leveren aan de overheid' en ‘Ketenverantwoordelijkheid' en workshops als ‘MVO in de keten (een game)', ‘Duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid' en ‘Sociale voorwaarden'. Ook komt er een masterclass ‘Duurzaam inkopen' met NEVI-hoogleraar Bart Vos, expert op het gebied van duurzaam inkopen, en een MVO-expeditie ‘Duurzaam inkopen voor overheden'.

Tips
*  
Jaarcongres Duurzaam Organiseren Doen! (31 mei 2012);
* Duurzaam Denken Doen: Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst;
* Praktijkboek supply chain management.

Meer informatie en bronnen: MVO Nederland Academie en NEVI.

Reageer op dit artikel