artikel

Wat kenmerkt een effectieve MVO-professional?

MVO

Met de interesse in MVO groeit ook het aantal professionals dat zich binnen bedrijven bezighoudt met MVO. Maar welke kwaliteiten moet een MVO-professional bezitten om effectief te zijn?

Wat kenmerkt een effectieve MVO-professional?

Volgens recent onderzoek van de Global Association of Corporate Sustainability Officers (GACSO)  bestaat er een grote diversiteit in de achtergrond en vaardigheden van MVO-professionals. Maar wat zijn de competenties die een goede MVO-professional kenmerken? En vooral, welke kwaliteiten moet een MVO-professional bezitten om effectief te zijn?

Kenmerken MVO-professional
■ Kennis van zaken: Een MVO-professional moet voldoende kennis bezitten van de verschillende kernthema's van de duurzame agenda (o.a. armoede, consumptie en uitstoot) en hoe deze thema's de core business van het product en de organisatie kunnen beïnvloeden.
■ Resultaatgericht: MVO gaat over het streven naar voortdurende verbetering van de prestaties van de onderneming. De huidige processen binnen de organisatie zullen continu uitgedaagd en verbeterd moeten worden, om uiteindelijk tot een positief resultaat te leiden.
■ Commercieel : De duurzame agenda brengt verschillende kansen met zich mee. Door op een commerciële manier hiermee om te gaan, zullen nieuwe mogelijkheden binnen de organisatie ontstaan.
■ Zoekend naar nieuwe informatie: Trends binnen de duurzame agenda blijven zich ontwikkelen. Deze trends, zoals duurzaam inkopen, certificering en draagvlak creëren, zullen continu onderzocht en geïmplementeerd moeten worden.
■ In staat anderen te ontwikkelen: door anderen binnen de organisatie te ontwikkelen ontstaat er een nieuwe generatie van 'duurzame denkers', die de voortgang van organisaties op een positieve manier kan beïnvloeden.

Draagvlak
Helaas stuit de MVO-manager in veel organisaties nog op weerstand. Zowel bij collega's, in het beleid als binnen de bedrijfscultuur. Hij/zij zal dus op een overtuigende manier steun moeten verwerven voor een duurzame manier van denken om de prestaties van de organisatie blijvend te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer draagvlak te creëren binnen de organisatie. MVO wordt namelijk pas echt een succes als iedereen de uitgangspunten ervan ondersteunt en actief meedenkt. Op deze manier ontstaan ook de meest creatieve ideeën. Natuurlijk kan de MVO-professional dit niet alleen – samenwerking binnen de organisatie is nodig om echte veranderingen te kunnen realiseren.

MVO Nederland Academie
De MVO Nederland Academie wil alle (toekomstige) MVO-professionals ondersteunen bij het opbouwen van een succesvolle MVO-carrière en het realiseren van hun MVO-ambities. Door professionals en bedrijven te inspireren en hen de kans te bieden zich te ontwikkelen op het gebied van MVO. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld met basistrainingen MVO, workshops draagvlak creëren, duurzaam inkopen of MVO-instrumenten, bedrijfsbezoeken en masterclasses met inspirerende sprekers zoals Ramon Arratia (InterfaceFLOR) over draagvlak of Klaas van Egmond (nummer 8 Trouw Duurzame 100) over duurzaamheid in de brede zin.

Tips
Verrijk uw kennis over MVO en duurzaamheid op het congres Duurzaam Organiseren Doen! en/of lees Duurzaam Denken Doen of Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Bron: MVO Nederland.

Reageer op dit artikel