artikel

Demotie is geen taboe meer

MVO

Het salaris hoeft niet mee te stijgen met de leeftijd. Dat vindt maar liefst 65 procent van de respondenten in het eerste Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid, uitgevoerd door het platform Over Duurzame Inzetbaarheid van Kluwer. Demotie is dus geen taboe meer in Nederland.

Demotie is geen taboe meer

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Niet over tien jaar, niet over vijf jaar, maar nu. Daarover zijn de ruim 4.000 respondenten van het eerste Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid het eens. Langer doorwerken speelt echter nauwelijks een rol, terwijl dit een van de pijlers is onder de inzetbaarheid van medewerkers en de belangrijkste inzet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Inkomen hoeft niet per se mee te stijgen
De stelling ‘De grootste uitdaging voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid is dat medewerkers langer door willen werken' krijgt nauwelijks bijval: slechts vijf procent is het ermee eens. Maar liefst 65 procent van de respondenten is echter wel bereid om in eigen vlees te snijden, en schaart zich achter de stelling ‘Het moet minder vanzelfsprekend worden dat salaris meestijgt met leeftijd'. Waarbij ze wel vaak aantekenen dat hun salaris sowieso niet meer stijgt, omdat ze aan het einde zitten van hun schaal. 

Doorwerken nauwelijks gestimuleerd
Het onderzoek was vooral populair onder 45-plussers; 70 procent van de respondenten viel in deze categorie. Misschien is dat de reden dat zij niets zien in langer doorwerken. Maar ook hun werkgevers blijken nauwelijks op langer doorwerken in te zetten. Op de stelling ‘Mijn organisatie voert beleid om langer doorwerken te stimuleren' antwoordt namelijk slechts een kleine 27 procent met ja. 

Meer eigen verantwoordelijkheid
Welke interventies op het versterken van duurzame inzetbaarheid scoren wel hoog? Bijna 47 procent kiest voor meer zelfregie: het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid voor werk en loopbaan. Een iets groter aantal (48 procent) zou zich richten op leidinggevenden: die moeten in deze thema's worden getraind. Maar een aanzienlijk grotere groep (60 procent) kiest voor een persoonlijk ontwikkelbudget, gericht op langer, gezonder en anders werken. 

Eigen inzetbaarheid
Over de eigen inzetbaarheid is men redelijk positief. In het antwoord op de vraag ‘Stel dat u morgen uw baan verliest, binnen welke termijn verwacht u dan een nieuwe baan te vinden?', schat 34 procent binnen een halfjaar weer aan de slag te zijn en 36 procent zelfs binnen drie maanden.
Maar over de eigen organisatie is men somberder. Een meerderheid (60 procent) denkt dat het voor de eigen werkgever lastig wordt om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Uit de toelichtingen blijkt dat dit vooral geldt voor sectoren als de bouw, het onderwijs, de overheid en de zorg.

Tips
– congres Duurzaam Denken Doen! (31 mei 2012)
– congres Over Duurzame Inzetbaarheid (12 juni 2012).

Reageer op dit artikel