artikel

Lageweg (MVO NL): ‘Duurzaamheid kans om je business case te versterken’

MVO

'Duurzaamheid is bepalend voor de toekomst van elk bedrijf en is een kans om je business case te versterken'. Dat zegt Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland.

Lageweg (MVO NL): ‘Duurzaamheid kans om je business case te versterken’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn de laatste jaren steeds meer in opkomst. Willem Lageweg (zie foto), directeur van MVO Nederland, is er al zijn hele loopbaan mee bezig. Hij heeft dan ook altijd het belang van duurzaamheid voor het bedrijfsleven onderkend. Gelukkig leeft dit besef nu ook steeds meer in organisaties. Logisch, vindt Lageweg.

Scepsis
Sceptici deden maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid aanvankelijk af als ‘modegrillen' of ‘leuke speeltjes voor marketing'. En wie zou er nu vrijwillig extra kosten maken in deze tijden van crisis voor een luxe artikel als MVO? 'MVO een luxe artikel? Dat is een totale misvatting!,' reageert Lageweg stellig. 'Er is niets vaags aan en juist van strategisch belang. We zien het nu overal om ons heen al gebeuren, vooral in de industriële sector. Productiebedrijven zien zich geconfronteerd met sterk oplopende prijzen voor grondstoffen vanwege de schaarste. Dat is een rechtstreekse bedreiging van de core business en daar moet je als bedrijf dus absoluut op anticiperen. Heineken heeft er bijvoorbeeld alle belang bij om te investeren in waterbesparing. Hun concurrent Carlsberg heeft anderhalf keer minder water nodig bij de productie van bier en dat geeft hen dus een economisch voordeel. Of kijk naar een concern als Unilever dat een uiterst ambitieus MVO-programma heeft opgezet. De ambities zijn om zowel de omzet te verdubbelen als de milieubelasting te halveren. Ze vinden zelf dat als ze dit niet doen, zij als bedrijf ten dode zijn opgeschreven. Unilever zet terecht dan ook zwaar in op MVO anders verliest het bedrijf zijn business, zo concreet is het. Aniek Mauser, Sustainability Director Unilever Benelux, vertelt hier overigens meer over tijdens het congres Duurzaam Organiseren Doen.'

Lange transitieprocessen
Lageweg is nu zes jaar directeur van MVO Nederland, de nationale kennis- en netwerkorganisatie waarbij 2000 bedrijven zijn aangesloten. De missie van MVO Nederland is om zo snel mogelijk mvo duurzaam te integreren in het Nederlandse bedrijfsleven. Daarvoor was Lageweg jarenlang werkzaam bij de Rabobank in diverse functies op het gebied van mvo, corporate governance en communicatie. 'Bij de Rabobank gaat het niet alleen om spaargeld en kredieten, bij leningen worden bedrijven nu ook expliciet getoetst op de mate waarin de beoogde investering bijdraagt aan MVO en duurzaamheid, bijvoorbeeld verantwoord energiebeleid, materialengebruik maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. Bij financiering van boerenbedrijven wordt ook gekeken naar de bijdrage aan dierenwelzijn. Het zijn lange transitieprocessen maar deze manier van denken dringt nu onherroepelijk door in de haarvaten van het bedrijfsleven,' aldus Lageweg.

Vier trends
Er tekenen zich volgens Lageweg vier belangrijke trends af: 'Ten eerste footprintreductie: reductie van milieubelastend materiaal, energieverbruik, meer hergebruik en duurzame materialen en CO2-reductie. Ten tweede ketenverantwoordelijkheid: organisaties krijgen en nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor de fase voor en na henzelf in de productieketen, bijvoorbeeld geen productie met kinderarbeid of geen zaken doen met corrupte landen. Ten derde de factor mens: mensgericht ondernemen, de inzet van kansarmen op de arbeidsmarkt, het thema leiderschap, diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. En ten vierde zien we steeds meer transparantie in communicatie rond MVO, bijvoorbeeld MVO-verslagen of openheid over productiemethoden en ingrediënten.'

Circulair businessmodel
Het circulaire business model volgens het cradle-to-cradle principe heeft volgens Lageweg de toekomst. 'Een gesloten kringloop wordt het uitgangspunt. Bij InterfaceFlor en Desso kun je nu bijvoorbeeld tapijt leasen dat aan het eind van de levensduur wordt opgehaald en volledig hergebruikt. Ahrend doet iets soortgelijks met kantoormeubelen en Philips experimenteert op dit gebied met lampen. De overheid zou dit veel meer moeten stimuleren door vervuilende producten meer te belasten. Wij steunen organisaties als De Groene Zaak en  VNO-NCW om hiervoor  actief te lobbyen richting overheid. Maar bedrijven hoeven natuurlijk niet te wachten totdat de overheid tot actie overgaat. Ook is MVO absoluut niet alleen voor grote bedrijven. Een goed voorbeeld is Van Houtum Papier, een bedrijf met 75 medewerkers dat zelf een circulaire economie heeft opgezet. Juist het mkb kan een voorsprong nemen in mvo-innovaties dankzij zijn reactiesnelheid en flexibiliteit. Tijdens het congres geef ik de bezoekers graag praktische aanknopingspunten om deze vertaalslag in hun eigen bedrijf te maken.'

Tekst & Interview: Bianca Minkman

Meer informatie
Meer informatie over het congres Duurzaam Organiseren Doen! op 31 mei a.s. in Arnhem kunt u lezen op de speciale congressite http://www.duurzaamorganiserendoen.nl/ . U kunt zich hier ook inschrijven.

Reageer op dit artikel