artikel

MVO in zorg nog niet zo ver als in betonsector

MVO

Alhoewel MVO binnen de zorg misschien nog niet echt in de schijnwerpers staat, groeit de aandacht voor dit onderwerp merkbaar. Reden voor MVO Nederland om samenwerkingspartners te zoeken en aanbod te ontwikkelen, zodat ook de zorgsector bij hen terecht kan voor kennis en ondersteuning.

MVO in zorg nog niet zo ver als in betonsector

‘MVO is een visie en een concept dat helpt om je organisatie op een integrale manier tot betere resultaten te brengen, zowel voor de patiënt en de medewerker, als voor onze planeet en de verlies- en winstrekening van de instelling', zegt Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, in KiZ, tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg.

Verkenning in de zorg
Zo'n anderhalf jaar geleden viel het ons op dat er in de zorg weinig gebeurde op het gebied van MVO', vertelt Lageweg (zie foto). ‘Er waren geen praktijkvoorbeelden en er waren geen bedrijven uit die sector bij ons aangesloten als partner. De eerste die zich bij ons meldde en onderkende dat er op het gebied van MVO weinig gebeurde in de zorg, was het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie, red.). Samen is een verkenningsconferentie georganiseerd over MVO in de zorg, waarop onder andere Diana Monissen van De Friesland zorgverzekeraar en Jacqueline Cramer (voormalig minister van VROM) gesproken hebben. Tijdens die conferentie, met een kleine honderd bezoekers, bleek dat er wel interesse was om iets op gang te brengen rondom MVO, zowel bij zorginstellingen, toeleveranciers, als kennispartijen.'

Betonsector
Lageweg: 'Om het zo praktijkgericht mogelijk te maken gebruiken we veel voorbeelden: hoe doe je MVO in een bedrijf in de metaal of in de bouw of in de schoonmaak? Maar ook: waar kun je eventueel hulp krijgen of waar kun je bepaalde spullen krijgen? Wij faciliteren resultaatgerichte netwerken waar bedrijven uit de hele keten met elkaar aan een concreet doel werken. De netwerkfunctie is belangrijker aan het worden. Neem als voorbeeld de betonsector. Daar hebben we zo'n 30 partijen bij elkaar gehaald, variërend van bedrijven die in de zand- en grindwinning zitten, tot betonfabrikanten, bouwbedrijven, architecten, sloopbedrijven en brancheorganisaties. Die partijen begeleiden wij bij het bereiken van een concreet duurzaamheidsdoel. De betonsector streeft naar een forse reductie van CO2-uitstoot, een concreet omschreven doel. Ook bij de zorg hebben we voor deze branche-insteek gekozen. Een dergelijk concreet doel waar iedereen naartoe werkt zoals in de betonsector is er nog niet, maar we verwachten dat dit binnenkort wel kan ontstaan.'

Tip
Willem Lageweg is een van de sprekers op het congres Duurzaam Organiseren Doen! op 31 mei a.s.

Reageer op dit artikel