artikel

De scheppende kracht van innovatief leiderschap

MVO

Het lijkt wel of alle denkbare terreinen nu vragen om reflectie en nieuwe beslissingen die de toekomst kunnen dragen. De neiging bestaat al het oude en bestaande te verwerpen en als oorzaken van crises te bestempelen. Er is heel veel goeds in wat er nu is, verstandiger lijkt het daarop te bouwen en de veerkracht van mensen en organisaties te benutten om zo te bewegen naar een volgend tijdperk.

De scheppende kracht van innovatief leiderschap

In een working paper op het kennisplatform Duurzaam Organiseren Doen! nodigt Kees van Kaam uit tot een dialoog om leiderschap ook zelf te innoveren. De beschreven perspectieven bieden handvatten om capaciteiten van leiderschap te toetsen en te ontwikkelen. Zo kan een eigen agenda voor het ontwikkelen van duurzaam leiderschap gevormd worden. Van Kaam: ‘We hebben telkens de kans te creëren wat wij als gewenste toekomst zien. Dat vraagt moedig leiderschap. Reactie of creatie, zelfde letters, maar een ander woord met een uitdagende betekenis.’
Kees van Kaam MBA is een senior professional met brede (internationale) managementervaring in verschillende branches. Hij werkte onder meer bij Buhrmann-Tetterode, KPMG Management Consulting en ABN AMRO.

Perspectief bieden

Verduurzamen en circulair maken van onze economie en maatschappij vraagt hervorming, herijking van waarden, innovatieve toewijzing van schaarse middelen en andere beslissingen. Het is aan de leiders van vandaag, in elk domein, perspectief te bieden, richting te geven en waarden en principes te definiëren. Dat vraagt om dienende leiders die begaan zijn met onze toekomst, een groot besef hebben van de betekenis van duurzaamheid (sociaal, ecologisch en economisch) en met passie innovaties kunnen leiden van de samenleving, organisatiecultuur, producten en diensten en daarbij inclusief de dialoog aangaan met alle stakeholders.

Duurzaam leiderschap bouwt aan vertrouwen, denkt holistisch en creëert duurzame waarde. En vraagt lef en geduld. Op de wegen naar de toekomst zijn er tal van successen te boeken en hindernissen te nemen. Leiderschap en innovatie gaan niet vanzelf en kennen verschillende vormen, thema’s en dimensies. In dit paper worden thema’s benoemd en handvatten aangereikt om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van duurzaam leiderschap en duurzame innovatie. Innovatief en duurzaam leiderschap creëert de condities en faciliteert de processen om tot rendement te komen van de creërende kracht van innovatief leiderschap, maar vooral van het collectief.

Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Kluwer

 

Reageer op dit artikel