artikel

Sustainable Society 3.0

MVO

Via Society 3.0. (Van den Hoff, 2011) moet het mogelijk zijn genoeg voedsel, energie, producten en diensten te creëren voor ons allemaal en voor altijd. Naast neurale netwerken in ons hoofd ontstaan er nu supraneurale netwerken via IT-mogelijkheden. Hierdoor kunnen de denkkracht en de creativiteit van de mensheid aan elkaar gekoppeld worden om te komen tot de vele oplossingen die nodig zijn. Rob de Vrind, bioloog, schetst in deze Workingpaper de Sustainable Society 3.0, mede op basis van het boek van Van den Hoff.
 

Sustainable Society 3.0
Reageer op dit artikel