artikel

Duurzaamheid vanuit samenwerkingsperspectief

MVO

Ook in het veld van duurzaam organiseren is samenwerking een belangrijk thema geworden.

Duurzaamheid vanuit samenwerkingsperspectief

Het vraagstuk van duurzaamheid overschrijdt organisatiegrenzen en vergt in de meeste gevallen afstemming en coördinatie op het niveau van ketens en netwerken. Ook in de bevordering van duurzaam organiseren neemt samenwerking een relevante plaats in: publieke en ideële belangenbehartigers sporen organisaties aan om zich te verduurzamen. De traditionele opvatting waarin er een overheid is die stimuleert en organisaties die volgen, maakt plaats voor de wens dat organisaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren en in samenwerking komen tot stappen op het gebied van duurzaam organiseren (Huijstee et al., 2007). De vraag is dan wel of we voldoende rekening houden met de ‘spelregels van samenwerking' en effectief zijn bij het organiseren van duurzaamheid.

Edwin Kaats plaatst in een white paper op ons kennisplatform Duurzaam Organiseren Doen het organiseren van duurzaamheid in deze context en stelt de vraag: wat valt ons op als we naar het organiseren van duurzaamheid kijken vanuit samenwerkingsperspectief? Hij gaat in op relevante thema's als de maakbaarheid van samenwerkingsprocessen, de dominante rol van het eigenbelang, de werking van veronderstellingen en ideologie in de interactie tussen organisaties en mensen. Vervolgens verkent hij de vraag welke opgaven zich dan manifesteren voor het organiseren van duurzaamheid, op maatschappelijk niveau, op het niveau van organisaties en op het niveau van het persoonlijke handelingsrepertoire.

Lees het hele white paper van Edwin Kaats op ons kennisplatform Duurzaam Organiseren Doen.

Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Kluwer

Reageer op dit artikel